Siguranța alimentelor și sănătatea populației
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
357 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-24 17:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[338.439.6+614.2](478) (1)
Производство продукции и услуг по отраслям народного хозяйства (692)
Общественная и профессиональная организация здравоохранения (506)
SM ISO690:2012
OPOPOL, Nicolae. Siguranța alimentelor și sănătatea populației. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 3(34), pp. 79-84. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461

Siguranța alimentelor și sănătatea populației

CZU: [338.439.6+614.2](478)
Pag. 79-84

Opopol Nicolae
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 4 decembrie 2014


Rezumat

Asigurarea calității și siguranței alimentelor este un proces multilateral. El este condiționat atât de multiplele riscuri microbiologice, chimice, fizice, cât și de deficiențele suportului legal și metodic, managementul imperfect, cunoștințele insuficiente, practicile agricole necorespunzătoare etc. Calitatea și siguranța alimentelor trebuie să se bazeze pe eforturile tuturor celor implicați în lanțul complex: producția agricolă, transportarea, procesarea industrială, stocarea, comercializarea și consumul. Menținerea calității și siguranței de-a lungul lanțului tehnologic necesită tehnologii avansate, suport legal și metodic perfect, personal instruit, procedee de monitorizare care să asigure integritatea alimentelor, cât și realizarea tuturor operațiunilor în bune condiții. Asemenea oportunități asigură implementarea acquis-ului comunitar al UE în domeniul siguranței alimentelor.

The quality and safety assurance of food is a multilateral process. It is conditioned by the multiple risks of microbiological, physical, chemical origin, as well as of weak legal and methodological support, imperfect management, skill deficiencies, inadequate agricultural practices, etc. The quality and safety of food must rely on the efforts of all those involved in the chain complex: agricultural production, industrial processing, transportation, storage, marketing and consumption. Maintaining safety and quality throughout the chain is a complex of measures, which requires advanced technologies, perfect legal and methodical support, trained personnel, monitoring processes to ensure the integrity of the food, as well as carrying out all the technological operations in good condition. Such opportunities provides the implementation of the Community acquis of the EU in the field of food safety.

Cuvinte-cheie
siguranța alimentelor,

calitatea alimentelor, sănătatea populației.