Romanele poetului
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
374 3
Ultima descărcare din IBN:
2017-06-02 23:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09 (246)
Литература на балканских романских языках (1149)
SM ISO690:2012
CIOCANU, Ion. Romanele poetului. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 3(34), pp. 156-158. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461

Romanele poetului

CZU: 821.135.1(478).09
Pag. 156-158

Ciocanu Ion
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 4 decembrie 2014


Rezumat

Articolul e o încercare de a antrena cititorul în lumea personajelor celor 5 romane ale cunoscutului poet Dumitru Matcovschi. Primele lui trei lucrări epice sunt prezentate expeditiv prin referințe la Eliza Botezatu și lui Andrei Hropotinschi, care le analizaseră anterior. Ion Ciocanu se oprește la Focul din vatră și Piesă pentru un teatru provincial. Criticul relevă particularitățile psihologice și intelectuale prin care se remarcă Lisandru Povară, Aristid, Grigore Ciobanu, Dan și Pan și alte personaje care, prin relațiile lor fi rești, totodată impresionante, îl incită pe cititor, îi inspiră sentimente nobile și-i cultivă atitudini cetățenești demne de omul contemporan.

The article represents an attempt to involve the reader into the world of the characters from the five novels of the well-known poet Dumitru Matcovschi. His first three epic works are presented through references to Eliza Botezatu and Andrei Hropotinschi who have previously analyzed them. Ion Ciocanu refers to Focul din vatra (The fi replace) and Piesa pentru un teatru provincial (The play for a provincial theatre). The critic reveals the psychological and intellectual peculiarities of Lisandru Povara, Aristid, Grigore Ciobanu, Dan and Pan, and other characters that, through their common and impressive relations, incite the reader and breathe in noble feelings and cultivate citizen attitudes worthy of the contemporary man.

Cuvinte-cheie
roman,

filon poetic, probleme etice, portret moral,

mentalitate