Monitorizarea dezvoltării mediului concurenţial pe pieţele agroalimentare
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
677 10
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-15 14:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.439.4:339.137.2(478) (1)
Производство продукции и услуг по отраслям народного хозяйства (1291)
Общие вопросы торговли. Рынок (697)
SM ISO690:2012
CONDREA, Elena. Monitorizarea dezvoltării mediului concurenţial pe pieţele agroalimentare. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice, 2012, nr. 1, pp. 64-67. ISSN 1857-3630.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Numărul 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630

Monitorizarea dezvoltării mediului concurenţial pe pieţele agroalimentare
CZU: 338.439.4:339.137.2(478)

Pag. 64-67

Condrea Elena
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2014


Rezumat

The competition’s intensity on the market is established by such factors as: the peculiarities of the distribution of the market shares, the growth rates of the market and the market’s profitability. The economic barriers in the creation of the new product are: the limited flexibility of the market, the necessity of the land, material and financial resources, the specific advantages of the producers’ branches, the state policy of the agricultural branch regulation.

Cuvinte-cheie
Market,

economic barriers, market shares, the land, material and financial resources.