Механизм очага и макросейсмический эффект землетрясения 6 октября 2013 года
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
662 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-17 17:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
550.348.096.64 (9)
Вспомогательные геологические науки (81)
SM ISO690:2012
СТЕПАНЕНКО, Н.Я.; ИЛИЕШ, И.И.; СИМОНОВ, Н.А.; КАРДАНЕЦ, Владлен; АЛЕКСЕЕВ, И.В.. Механизм очага и макросейсмический эффект землетрясения 6 октября 2013 года. In: Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. 2014, nr. 1, pp. 30-38. ISSN 1857-0046.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Numărul 1 / 2014 / ISSN 1857-0046

Механизм очага и макросейсмический эффект землетрясения 6 октября 2013 года
CZU: 550.348.096.64

Pag. 30-38

Степаненко Н.Я., Илиеш И.И., Симонов Н.А., Карданец Владлен, Алексеев И.В.
 
Институт геологии и сейсмологии АНМ
 
Disponibil în IBN: 17 septembrie 2014


Rezumat

The strongest for the last 4 years of supervision an earthquake of the Carpathian region which has occurred on October 6, 2013 is analyzed. Its center is dated for the central part of a focal zone of Vrancha and depth about 120-130 km, its magnitude of Mw=5.3. Various solutions of the focal mechanism are considered. The mechanism of the center is typical for the intermediate centers of area of Vrancha. The description of macroseismic manifestation of an earthquake in the territory of Moldova and southwest Ukraine is given. The map of distribution of intensity of an earthquake is submitted. Earthquake was felt with intensity 4-5 in the territory of Moldova.

Articolul reprezintă un studiu al cutremurului din 6 octombrie 2013, cel mai puternic din ultimii 4 ani produs în regiunea carpatică. Focarul seismului este apropiat părţii centrale a zonei focale Vrancea la o adâncime de circa 120-130 km, magnitudinea Mw = 5.3. Sunt examinate mai multe soluţii ale mecanismului de focar. Mecanismul focal este tipic pentru cutremurele intermediare ale sursei Vrancea. Se descrie manifestarea macroseismică a cutremurului pe teritoriul Republicii Moldova şi in sud-vestul Ucrainei. Se prezintă harta de distribuţie a intensităţii cutremurului. Pe teritoriul Republicii Moldova intensitatea oscilaţiilor a atins 4-5 grade.