Психологические аспекты диагностики особенностей социализации дошкольника
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
960 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-27 18:59
SM ISO690:2012
РАКУ, Жанна. Психологические аспекты диагностики особенностей социализации дошкольника . In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială , 2014, nr. 35, pp. 84-90. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 35 / 2014 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Психологические аспекты диагностики особенностей социализации дошкольника

Pag. 84-90

Раку Жанна
 
Молдавский Государственный Университет
 
 
Disponibil în IBN: 1 septembrie 2014


Rezumat

Articolul este dedicat descrierii particularităţilor procesului de socializare a preşcolarului. Sunt analizate componentele şi caracteristicile „includerii” copilului în societate. Sunt evidenţiate sferele principale de socializare: componenta cognitivă, afectivă, comunicativă şi axiologică în procesul de socializare. Sunt prezentate exemple de teste de evaluare socializării în grădiniţe.

The article describes the particularities of preschooler socialization. The stages and features of children including in society are analyzed. The special role of playing activities is noted. The main areas of socialization are cognitive, emotional, communicative and axiological components of the socialization process. Some tests for evaluation of socialization at preschoolers are presented.

Cuvinte-cheie
Социализация, дошкольник, оценивание, когнитивный компонент, эмоциональная сфера