Perspectivele asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
647 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-06 21:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.439.6(478) (9)
Производство продукции и услуг по отраслям народного хозяйства (1291)
SM ISO690:2012
CONDREA, Elena. Perspectivele asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova. In: Meridian Ingineresc, 2014, nr. 1, pp. 68-73. ISSN 1683-853X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Meridian Ingineresc
Numărul 1 / 2014 / ISSN 1683-853X

Perspectivele asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova
CZU: 338.439.6(478)

Pag. 68-73

Condrea Elena
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 iulie 2014


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Perspectivele asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova">
<meta name="citation_author" content="Condrea Elena">
<meta name="citation_publication_date" content="2014/03/03">
<meta name="citation_journal_title" content="Meridian Ingineresc">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="68">
<meta name="citation_lastpage" content="73">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Perspectivele%20asigur%C4%83rii%20securit%C4%83%C5%A3ii%20alimentare.pdf_0.pdf">