Ecuaţiile constitutive macroscopice ale proceselor monotone termovâscoelastoplastice
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
656 11
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-12 20:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
539.374+539.4 (1)
Механика деформируемых тел. Упругость. Деформация (26)
Прочность. Сопротивляемость (5)
SM ISO690:2012
SVEATENCO, Natalia. Ecuaţiile constitutive macroscopice ale proceselor monotone termovâscoelastoplastice. In: Meridian Ingineresc, 2014, nr. 1, pp. 60-67. ISSN 1683-853X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Meridian Ingineresc
Numărul 1 / 2014 / ISSN 1683-853X

Ecuaţiile constitutive macroscopice ale proceselor monotone termovâscoelastoplastice
CZU: 539.374+539.4

Pag. 60-67

Sveatenco Natalia
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 7 iulie 2014