Моделирование характеристик двухтрансформаторного фазорегулирующего устройства
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
643 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-22 20:30
SM ISO690:2012
КАЛИНИН, Л.П.; ГОЛУБ, Ирина; ЗАЙЦЕВ, Д.; ТЫРШУ, М.. Моделирование характеристик двухтрансформаторного фазорегулирующего устройства . In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 1(24), pp. 51-62. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(24) / 2014 / ISSN 1857-0070

Моделирование характеристик двухтрансформаторного фазорегулирующего устройства

Pag. 51-62

Калинин Л.П., Голуб Ирина, Зайцев Д., Тыршу М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 20 iunie 2014


Rezumat

В связи с дальнейшим развитием объединенных энергосистем возрастают роль и значение фазорегулирующих устройств, обеспечивающих перераспределение потоков мощности в ветвях электрических сетей. При этом появляются новые технические решения, обеспечивающих реализацию этих управляющих воздействий, что влечет за собой необходимость сопоставления данной разработки с уже существующими устройствами. В работе рассматриваются технические характеристики двухтрансформаторного фазорегулирующего устройства, которые в дальнейшем предполагается использовать для сравнения с другими конкурирующими разработками и оценки их технической эффективности.

Datorită dezvoltării în continuare sistemelor energetice unificate, creşte rolul şi valoarea instalaţiilor de reglare a decalajului de fază ce asigură redistribuirea curenţilor de putere în ramurile reţelelor electrice. Totodată, apar noi soluţii tehnice care asigură realizarea efectului analogic de dirijare, ceea ce conduce la necesitatea comparării acestor elaborări cu instalaţiile deja existente. În lucrare se examinează caracteristicile tehnice ale instalaţiei de reglare a decalajului de fază cu două transformatoare, care se preconizează spre utilizare pe viitor în calitate de bază pentru comparaţie cu alte elaborări concurente şi estimarea eficienţei tehnice a lor.

The role and importance of phase shifting transformers are increased as a result of the further development of integrated power systems. This gives the rise to new technical solutions which entails the necessity of comparison of new developments with existing. The article consider the technical characteristics of dual-core phase shifting transformer which later will be used as a basis for comparison with other competing options and assess of their technical efficiency.

Cuvinte-cheie
Фазорегулирующий трансформатор, угол фазового сдвига, коэффициент трансформации