Unele aspecte ale antrenamentului la fotbal cu începătorii
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1383 23
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-09 07:22
SM ISO690:2012
RĂILEANU, Valeriu, GAVRILOV, Vitalie, GOJAN, Vasile. Unele aspecte ale antrenamentului la fotbal cu începătorii. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației), 2012, nr. 9(59), pp. 268-271. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Numărul 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Unele aspecte ale antrenamentului la fotbal cu începătorii

Pag. 268-271

Răileanu Valeriu, Gavrilov Vitalie, Gojan Vasile
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2014


Rezumat

Acest articol oferă răspunsuri la anumite întrebări cu care se confruntă părinţii, antrenorii, profesorii în procesul antrenamentului la fotbal cu începătorii. De asemenea, se explică scopul şi sunt proiectate obiectivele acestui debut.

This article provides answers to some questions of parents, coaches, teachers, professors faced in the football coaching to beginners. Also there is explained the purpose and there are drawn the objectives to this debut.

Cuvinte-cheie
antrenament la fotbal,

începători, competitivitate

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Unele aspecte ale antrenamentului la fotbal cu începătorii">
<meta name="citation_author" content="Răileanu Valeriu">
<meta name="citation_author" content="Gavrilov Vitalie">
<meta name="citation_author" content="Gojan Vasile">
<meta name="citation_publication_date" content="2012/04/03">
<meta name="citation_journal_title" content="Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)">
<meta name="citation_volume" content="59">
<meta name="citation_issue" content="9">
<meta name="citation_firstpage" content="268">
<meta name="citation_lastpage" content="271">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Unele%20aspecte%20ale%20antrenamentului%20la%20fotbal%20cu%20incepatorii.pdf">