Unele aspecte ale antrenamentului la fotbal cu începătorii
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1385 23
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-09 07:22
SM ISO690:2012
RĂILEANU, Valeriu, GAVRILOV, Vitalie, GOJAN, Vasile. Unele aspecte ale antrenamentului la fotbal cu începătorii. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației), 2012, nr. 9(59), pp. 268-271. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Numărul 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Unele aspecte ale antrenamentului la fotbal cu începătorii

Pag. 268-271

Răileanu Valeriu, Gavrilov Vitalie, Gojan Vasile
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2014


Rezumat

Acest articol oferă răspunsuri la anumite întrebări cu care se confruntă părinţii, antrenorii, profesorii în procesul antrenamentului la fotbal cu începătorii. De asemenea, se explică scopul şi sunt proiectate obiectivele acestui debut.

This article provides answers to some questions of parents, coaches, teachers, professors faced in the football coaching to beginners. Also there is explained the purpose and there are drawn the objectives to this debut.

Cuvinte-cheie
antrenament la fotbal,

începători, competitivitate

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-30722</doi_batch_id>
<timestamp>1719317020</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)</full_title>
<issn media_type='print'>18572103</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<issue>9(59)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Unele aspecte ale antrenamentului la fotbal cu începătorii</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Valeriu</given_name>
<surname>Răileanu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Vitalie</given_name>
<surname>Gavrilov</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Vasile</given_name>
<surname>Gojan</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>268</first_page>
<last_page>271</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>