Recenzie: Adrian Neculau, Psihologia servituţii voluntare
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
774 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-12 04:57
SM ISO690:2012
COJOCARU, Natalia. Recenzie: Adrian Neculau, Psihologia servituţii voluntare. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației), 2012, nr. 9(59), pp. 289-290. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Numărul 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Recenzie: Adrian Neculau, Psihologia servituţii voluntare

Pag. 289-290

Cojocaru Natalia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2014


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-30709</cfResPublId>
<cfResPublDate>2012-04-03</cfResPublDate>
<cfVol>59</cfVol>
<cfIssue>9</cfIssue>
<cfStartPage>289</cfStartPage>
<cfISSN>1857-2103</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/30709</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Recenzie: Adrian Neculau, Psihologia servituţii voluntare</cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-04-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-04-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-32468</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-04-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-32468</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-32468-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-04-03T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Cojocaru</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Natalia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>