Eficacitatea măsurilor preventive întreprinse în ultimii ani în combaterea hepatitei virale A
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
510 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-03 07:44
SM ISO690:2012
IAROVOI, Petru; SPÂNU, Constantin; RÎMIŞ, Constantin; ISAC, Maria. Eficacitatea măsurilor preventive întreprinse în ultimii ani în combaterea hepatitei virale A. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2005, nr. 1(1), pp. 64-67. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(1) / 2005 / ISSN 1857-0011

Eficacitatea măsurilor preventive întreprinse în ultimii ani în combaterea hepatitei virale A

Pag. 64-67

Iarovoi Petru, Spânu Constantin, Rîmiş Constantin, Isac Maria
 
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

În articol sunt expuse dinamica morbidităţii prin hepatita virală A pe parcursul a 25 ani, indicii morbidităţii în ultimii ani, măsurile preventive şi antiepidemice aplicate şi contribuţia lor la reducerea morbidităţii de la 204–205 la 100 mii de locuitori în anii 2002 – 2003 până la 84 în anul 2004. Sunt enumerate măsurile preventive, realizarea cărora este necesară pentru menţinerea morbidităţii la valori scăzute ale indicilor de morbiditate prin hepatita virală A.

In the article the dynamics of morbidity of viral hepatitis A during 25 years, the morbidity index in the last years, preventive and antiepidemic measures and their contribution in reducing the morbidity from 204 – 205 at 100 000 people in 2002 – 2003 to 84 at 100000 people in 2004 are presented. In the last part of the article the preventive measures are presented, the implementing of which is necessary to maintain the morbidity at the reduced level of the morbidity index of viral hepatitis A.