Maladiile sistemului nervos a elevilor din mun. Chişinău în relaţie cu factorii de risc
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
788 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-14 22:04
SM ISO690:2012
COJOCARU, Iurie; BABIN, Lucia; LEAHU, Olesea. Maladiile sistemului nervos a elevilor din mun. Chişinău în relaţie cu factorii de risc. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2013, nr. 5(41), pp. 68-71. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011

Maladiile sistemului nervos a elevilor din mun. Chişinău în relaţie cu factorii de risc

Pag. 68-71

Cojocaru Iurie, Babin Lucia, Leahu Olesea
 
Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău
 
Disponibil în IBN: 1 aprilie 2014


Rezumat

S-a evaluat starea de sănătate a elevilor din instituţiile preuniversitare mun. Chişinău, prin maladiile sistemului nervos în dinamică după indicii statistici. Perioada de studiu cuprinde 3 ani. Obiectul de bază a fost starea de sănătate, subiectul cercetării - starea funcţională a sistemului nervos. Cercetarea s-a efectuat după metoda tradiţională. Rezultatele obţinute pune în evidenţă faptul că pe parcursul anilor 2008-2012 se atestă o descreştere nesemnifi cativă a nivelului morbidităţii prin maladiile sistemului nervos de la 73,6‰ în anul 2008 la 65,4‰ în anul 2012.

em diseases, according to the statistic dates. The study period lasts 3 years. The main objective was the health situation, the subject of the study-the functional status of the nervous system. The research was carried out by the traditional method. The results highlight the fact that, during 2008-2012, there has been an unimportant decrease in the level of morbidity nervous system diseases from 73,6‰ in 2008 to 65,4‰ in 2012.

Проводилась оценка здоровья учащихся в общеобразовательных школах мун. Кишинёва, по заболеванию нервной системы в динамикe, согласно статистическим данным. Период исследования охватывает 3 года. Основной целью исследования является уровень состояние здоровья нервной системы. Исследование проводилось традиционным методом. Результаты показали, что в течение 2008-2012 гг. наблюдается незначительное снижение уровня заболеваемости нервной системы 73,6‰ в 2008 году до 65,4‰ в 2012 году.

Cuvinte-cheie
starea de sănătate, factori de risc,

elevii