Elaborarea bazei de date „Izvoarele şi cişmelele din bazinul fl. Nistru”
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
879 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-15 14:26
SM ISO690:2012
ŢURCAN, Sergiu. Elaborarea bazei de date „Izvoarele şi cişmelele din bazinul fl. Nistru” . In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii), 2013, nr. 1(61), pp. 136-139. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(61) / 2013 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Elaborarea bazei de date „Izvoarele şi cişmelele din bazinul fl. Nistru”

Pag. 136-139

Ţurcan Sergiu
 
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 25 martie 2014


Rezumat

Utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne în monitorizarea şi protecţia mediului constituie o problemă de actualitate. Alinierea la standardele europene presupune monitorizarea parametrilor de calitate a componentelor de mediu, de prelucrare a datelor, crearea bazei de date şi diseminarea de informaţii pentru a promova măsuri eficiente privind protecţia mediului. Obiectivul cercetării a fost de a crea o bază de date cu sprijinul rezultatelor ştiinţifice care includ locaţia şi indicatorii de calitate a apelor subterane a izvoarelor din bazinul fl. Nistru. Pentru a atinge acest obiectiv, au fost colectate informaţiile necesare şi stabilită structura bazei de date primare, apoi, utilizând sistemul ACCESS, a fost creată baza de date relaţională „Izvoarele şi cişmelele din bazinul Nistrului”.

Using modern computer technology in environmental monitoring and protection is a topical problem. Alignment with European standards involves monitoring of quality parameters of environmental components, data processing, database creation and dissemination of information to promote effective measures for environmental protection. The objective of the article was to create a database with the support of scientific results dealing with the location and groundwater quality indicators: springs in Dniester river basin. To achieve that goal was collected necessary information and set primary database structure, than, by using ACCESS system, it was created relational database "Springs from the Dniester Basin".

Cuvinte-cheie
tehnologii informatice, sistemul ACCESS, crearea bazei de date, calitatea apelor subterane,

monitorizarea calităţii