Сейсмичность Карпатского региона по наблюдениям в Молдове в 2012 году
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
728 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-10 16:12
SM ISO690:2012
СТЕПАНЕНКО, Н.Я.; ИЛИЕШ, И.И.; СИМОНОВ, Н.А.; АЛЕКСЕЕВ, И.В.. Сейсмичность Карпатского региона по наблюдениям в Молдове в 2012 году. In: Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. 2013, nr. 2, pp. 32-37. ISSN 1857-0046.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Numărul 2 / 2013 / ISSN 1857-0046

Сейсмичность Карпатского региона по наблюдениям в Молдове в 2012 году

Pag. 32-37

Степаненко Н.Я., Илиеш И.И., Симонов Н.А., Алексеев И.В.
 
Институт геологии и сейсмологии АНМ
 
Disponibil în IBN: 19 martie 2014


Rezumat

Work contains the review of seismicity of the Carpathian region in 2012 on the basis of data of one analog, 5 digital, located in the territory of Moldova, and 11 digital stations in Romania The regional catalog received by results of supervision is provided. 52 earthquakes with Md=2.5-4.4 magnitude are registered and processed, from them 45 are connected seismic zone of intermediate earthquakes Vrancea. The diagram for depths of earthquakes is shown. The cumulative magnitude-frequency distribution is given. Low seismisity was observed in Carpathian region this year: level of seismic energy is 5 times lower that in 2011. 5 earthquakes were felt in the territory of Moldova with intensity I=3. The fault plane solutions of 4 earthquakes of area of Vrancha are received.

Articolul oferă o imagine de ansamblu a seismicităţii zonei Carpatice în anul 2012 conform datelor furnizate de o staţie analogică, 5 staţii digitale de monitorizare din teritoriul Republicii Moldova si 11 staţii digitale din România. Se prezintă catalogul regional, rezultat din cercetările instrumentale în Republica Moldova. Sunt înregistrate şi prelucrate 52 de seisme cu magnitudini Md=2.5-4.4, din acestea 45 de adâncimi intermediare din regiunea Vrancea. Se prezintă diagrama distribuţiei focarelor după adîncime şi distribuţia frecvenţei de apariţie-magnitudine. În anul 2012 s-a atestat o seismicitate slabă a regiunii Carpatiene: nivelul energiei seismice a fost de 5 ori mai mic decât în anul 2011. Pe teritoriul Republicii Moldovei au fost resimţite 5 cutremure, intensitatea cărora n-a depăşit 3 grade conform scării MSK-64. Au fost obţinute soluţii ale mecanismelor de focar a 4 cutremure din regiunea Vrancea.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Stepanenco, N.I.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Ilieş, I.I.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Simonova, N.A.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Alexeev, I.V.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'>Сейсмичность Карпатского региона по наблюдениям в Молдове в 2012 году</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2013</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0046</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2013-07-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>Work contains the review of seismicity of the Carpathian region in 2012 on the basis of data of one analog, 5 digital, located in the territory of Moldova, and 11 digital stations in
Romania The regional catalog received by results of supervision is provided. 52 earthquakes with Md=2.5-4.4 magnitude are registered and processed, from them 45 are connected seismic zone of intermediate earthquakes Vrancea. The diagram for depths of earthquakes is shown. The cumulative magnitude-frequency distribution is given. Low seismisity was observed in Carpathian region this year: level of seismic energy is 5 times lower that in 2011. 5 earthquakes were felt in the territory of Moldova with intensity I=3. The fault plane solutions of 4 earthquakes of area of Vrancha are received.</description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Articolul oferă o imagine de ansamblu a seismicităţii zonei Carpatice în anul 2012 conform datelor furnizate de o staţie analogică, 5 staţii digitale de monitorizare din teritoriul Republicii Moldova si 11 staţii digitale din România. Se prezintă catalogul regional, rezultat din cercetările
instrumentale în Republica Moldova. Sunt înregistrate şi prelucrate 52 de seisme cu magnitudini Md=2.5-4.4, din acestea 45 de adâncimi intermediare din regiunea Vrancea. Se prezintă
diagrama distribuţiei focarelor după adîncime şi distribuţia frecvenţei de apariţie-magnitudine. În anul 2012 s-a atestat o seismicitate slabă a regiunii Carpatiene: nivelul energiei seismice a fost de 5 ori mai mic decât în anul 2011. Pe teritoriul Republicii Moldovei au fost resimţite 5 cutremure, intensitatea cărora n-a depăşit 3 grade conform scării MSK-64. Au fost obţinute soluţii ale mecanismelor de focar a 4 cutremure din regiunea Vrancea.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>