Influienţa factorului morfologic asupra repartiţiei aşezărilor urbane din Republica Moldova
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
634 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-26 08:07
SM ISO690:2012
CUJBA, Vasile. Influienţa factorului morfologic asupra repartiţiei aşezărilor urbane din Republica Moldova. In: Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. 2013, nr. 2, pp. 27-31. ISSN 1857-0046.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Numărul 2 / 2013 / ISSN 1857-0046

Influienţa factorului morfologic asupra repartiţiei aşezărilor urbane din Republica Moldova

Pag. 27-31

Cujba Vasile
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 19 martie 2014


Rezumat

In this article the influence of morphological factor of the relief on urban site situation is analyzed. Morpho-structural criterion interaction with modeling factors (hydrographic network), highlight several categories of cities location, at macroscale level (plateau and plains) and mesoscale (valleys, terraces, and floodplains). An approach regarding the integrative character of urban settlements and location factors, present scientific interest on issues of spatial planning.

În acest articol se analizează influienţa factorului morfologic al reliefului asupra situaţiei sau sitului urban. Criteriul morfo-structural în intercaţiune cu factorii de modelare (reţeaua hidrografică), scoate în evidenţă mai multe categorii de localizare a oraşelor, la nivel de macroscară (podiş, deal, câmpie) şi mezoscară (văi, depresiuni, terase, lunci şi albii de rîuri). O abordare privind caracterul integrativ al aşezărilor urbane şi a factorilor de localizare, prezintă interes ştiinţific asupra problemelor de amenajare teritorială.