Исследование несимметричных режимов трехфазных трехстержневых трансформаторов со схемой соединения обмоток „В зигзаг”
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
799 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-13 00:47
SM ISO690:2012
БОШНЯГА, В.A. ; СУСЛОВ, В.М.. Исследование несимметричных режимов трехфазных трехстержневых трансформаторов со схемой соединения обмоток „В зигзаг” . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 39-46. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(23) / 2013 / ISSN 1857-0070

Исследование несимметричных режимов трехфазных трехстержневых трансформаторов со схемой соединения обмоток „В зигзаг”

Pag. 39-46

Бошняга В.A. , Суслов В.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2014


Rezumat

На основе предложенной ранее модели проведены расчеты и изучены особенности установившихся несимметричных режимов работы трехфазного трансформатора с трехстержневой конструкцией магнитопровода и схемой соединения обмоток в зигзаг с учетом электромагнитной связи обмоток, расположенных на различных стержнях. Расчеты и анализ проведены на примере распределительного трансформатора 10/0,4 кВ и включают наиболее характерные установившиеся несимметричные режимы, возникающие при различных коротких замыканиях, в том числе, при наличии магнитного потока нулевой последовательности. Для рассмотренных режимов построены векторные диаграммы токов и напряжений, а также относительных значений потока, которые дают наглядное представление об их особенностях.

În baza modelului propus anterior au fost efectuate calculele şi au fost investigate particularităţile modurilor permanente asimetrice a transformatorului trifazat cu miez din trei tije şi cu schema de conexiune a bobinelor în zigzag, ţinând cont de cuplarea electromagnetică dintre înfăşurările situate pe diferite tije. Calculele şi analiza respectivă a fost efectuată în transformatorul de distribuţie 10/0, 4 kVşi conţine cele mai caracteristici moduri permanente asimetrice, care apar la scurt-circuite, inclusiv, asociate cu apariţia fluxului magnetic de secvenţa homopolară. Pentru regimurile luate în consideraţie sunt construite diagrame vectoriale pentru curenţi şi tensiuni, precum şi pentru valorile relative ale fluxului magnetic, care oferă o imagine clară despre caracteristicile acestor regime.

Calculations and analysis were performed and specific characteristics of steady state asymmetric modes were investigated in three-phase three-leg transformer with zigzag diagram of windings connection, taking into account the electromagnetic coupling of the windings, located on different legs. Calculations and analysis were performed for the distribution transformer of 10/0.4 kV. The most characteristic steady state asymmetrical modes, which occur during different short circuits, were investigated, including those, associated with the occurrence of zero sequence magnetic flow. For the considered regimes vector diagrams were constructed for currents and voltages, as well as for the relative values of magnetic flow, which give a clear idea about their particular features.

Cuvinte-cheie
Исследование на модели,

несимметричные режимы, трехстержневой магнитопровод

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Boşneaga, V.A.</dc:creator>
<dc:creator>Suslov, V.M.</dc:creator>
<dc:date>2013-09-03</dc:date>
<dc:description xml:lang='ru'>На основе предложенной ранее модели проведены расчеты и изучены особенности установившихся несимметричных режимов работы трехфазного трансформатора с трехстержневой конструкцией магнитопровода и схемой соединения обмоток в зигзаг с учетом электромагнитной связи обмоток, расположенных на различных стержнях. Расчеты и анализ проведены на примере распределительного трансформатора 10/0,4 кВ и включают наиболее характерные установившиеся несимметричные режимы, возникающие при различных коротких замыканиях, в том числе, при наличии магнитного потока нулевой последовательности. Для рассмотренных режимов построены векторные диаграммы токов и напряжений, а также относительных значений потока, которые дают наглядное представление об их особенностях.</dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'>În baza modelului propus anterior au fost efectuate calculele şi au fost investigate particularităţile modurilor permanente asimetrice a transformatorului trifazat cu miez din trei tije şi cu schema de conexiune a bobinelor în zigzag, ţinând cont de cuplarea electromagnetică dintre înfăşurările situate pe diferite tije. Calculele şi analiza respectivă a fost efectuată în transformatorul de distribuţie 10/0, 4 kVşi conţine cele mai caracteristici moduri permanente asimetrice, care apar la scurt-circuite, inclusiv, asociate cu apariţia fluxului magnetic de secvenţa homopolară. Pentru regimurile luate în consideraţie sunt construite diagrame vectoriale pentru curenţi şi tensiuni, precum şi pentru valorile relative ale fluxului magnetic, care oferă o imagine clară despre caracteristicile acestor regime.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>Calculations and analysis were performed and specific characteristics of steady state asymmetric modes were investigated in three-phase three-leg transformer with zigzag diagram of windings connection, taking into account the electromagnetic coupling of the windings, located on different legs. Calculations and analysis were performed for the distribution transformer of 10/0.4 kV. The most characteristic steady state asymmetrical modes, which occur during different short circuits, were investigated, including those, associated with the occurrence of zero sequence magnetic flow. For the considered regimes vector diagrams were constructed for currents and voltages, as well as for the relative values of magnetic flow, which give a clear idea about their particular features.</dc:description>
<dc:source>Problemele Energeticii Regionale 23 (3) 39-46</dc:source>
<dc:subject>Исследование на модели</dc:subject>
<dc:subject>несимметричные режимы</dc:subject>
<dc:subject>трехстержневой магнитопровод</dc:subject>
<dc:title>Исследование несимметричных режимов трехфазных трехстержневых трансформаторов со схемой соединения обмоток „В зигзаг”
 
</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>