Rolul aquaporinelor renale în fiziopatologia maladiilor reno-urinare (Reviu bibliografic)
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
479 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-22 21:36
SM ISO690:2012
MACOVEI, Tatiana; CIUNTU, Angela; EREMCIUC, Rodica. Rolul aquaporinelor renale în fiziopatologia maladiilor reno-urinare (Reviu bibliografic) . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2013, nr. 5(14), pp. 219-222. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 5(14) / 2013 / ISSN 1857-1719

Rolul aquaporinelor renale în fiziopatologia maladiilor reno-urinare (Reviu bibliografic)

Pag. 219-222

Macovei Tatiana, Ciuntu Angela, Eremciuc Rodica
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 12 februarie 2014


Rezumat

Aquaporinele reprezintă o grupă de proteine transmembranare care funcţionează ca şi canale selective pentru apă şi au o structură asemănătoare. Cel puţin 8 din acestea au o localizare renală şi joacă un rol semnificativ în menţinerea echilibrului osmotic. Ele sunt implicate în mecanismele patofiziologice ale diferitor tulburări înăscute sau dobîndite ale echilibrului hidric, caracterizate atît prin depleţie hidrică, cît şi prin exces volemic.

Aquaporins represent a group of transmembrane proteins that work as selective water channels and are similar by structure. At least 8 of them have a renal localization and play a significant role in maintaining the osmotic balance. They are important in the pathophysiology of different inherited or acquired water balance disorders, characterized both with water loss and water retention.