Determinarea dependenței corelaționale dintre valorile testului ABTS și conținutul de carotenoizi în extractele etanolice din biomasa algei verzi Haematococcus Pluvialis
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
850 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-10 10:06
SM ISO690:2012
RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; VALUŢĂ, Ana; SADOVNIC, Daniela; RUDIC, Valeriu; DJUR (MAXACOVA), Svetlana. Determinarea dependenței corelaționale dintre valorile testului ABTS și conținutul de carotenoizi în extractele etanolice din biomasa algei verzi Haematococcus Pluvialis. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, nr. 3(321), pp. 146-153. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X

Determinarea dependenței corelaționale dintre valorile testului ABTS și conținutul de carotenoizi în extractele etanolice din biomasa algei verzi Haematococcus Pluvialis

Pag. 146-153

Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Chiriac Tatiana, Valuţă Ana, Djur (Maxacova) Svetlana, Sadovnic Daniela, Rudic Valeriu
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2014


Rezumat

A fost determinată existența unei corelări foarte puternice R2=0,9 dintre conținutul de carotenoizi și valorile testului ABTS în extractele etanolice, obținute în baza biomasei de Haematococcus pluvialis, colectată în faza celulelor verzi mobile și ciști roșii. Acest tip de corelare este caracteristic carotenului din complexul antioxidant extras din biomasa algală verde și astaxantinei, obținută din ciștii roșii. Dependența dată se respectă și în cazul modulării activității biosintetice la Haematococcus prin aplicarea compușilor coordinativi ai cobaltului cu bazele Schiff.

Cuvinte-cheie
carotenoizi, corelare,

test ABTS, activitate antioxiodantă