Trainingul cognitiv la persoanele cu edentaţie parţială şi dereglări cognitive
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1090 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-26 22:41
SM ISO690:2012
LACUSTA, Victor, SAVOCIKIN, Rita, CEREŞ, Victoria, GÎLEA, Angela, ŞINCARENCO, Irina. Trainingul cognitiv la persoanele cu edentaţie parţială şi dereglări cognitive. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, 2013, nr. 1(14), pp. 168-174. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719

Trainingul cognitiv la persoanele cu edentaţie parţială şi dereglări cognitive

Pag. 168-174

Lacusta Victor, Savocikin Rita, Cereş Victoria, Gîlea Angela, Şincarenco Irina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2014


Rezumat

În articol sunt elucidate principiile de aplicare a trainingului cognitiv-motor în scopul corecţiei dereglărilor atenţiei vizual-spaţiale (concentrarea, productivitatea, viteza de prelucrare a informaţiei) şi memoriei de lucru la persoane cu edentaţie parţială. S-a demonstrat că pentru sporirea eficienţei corecţiei dereglărilor cognitive fiecare pacient este supus trainingului cognitiv-miorelaxant sau cognitiv-miotonizant în funcţie de dinamica indicilor memoriei sub influenţa probei masticatorii. Sunt sistematizate metodele de bază pentru antrenarea atenţiei şi memoriei la persoane cu edentaţie parţială.

The article presents the main principles of the cognitive-motor training used for the correction of visual-spacial attention and working memory in people with partially edentulous. It was shown that in order to increase the effectiveness of correction of cognitive disorders each patient needs training on individual programs (cognitive-mioactivation or cognitive miorelaxing) depending on the dynamics of the memory and attention data during chewing trial test. The main methods of memory and attention training in persons with partially edentulous were systematized.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Lacusta, V.N.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Savocikin, R.B.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Cereş, V.G.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Gîlea, A.L.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Şincarenco, I.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Trainingul cognitiv la persoanele cu edentaţie parţială şi dereglări cognitive</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2013</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-1719</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2013-01-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>În articol sunt elucidate principiile de aplicare a trainingului cognitiv-motor în scopul corecţiei dereglărilor atenţiei vizual-spaţiale (concentrarea, productivitatea, viteza de prelucrare a informaţiei) şi memoriei de lucru la persoane cu edentaţie parţială. S-a demonstrat că pentru sporirea eficienţei corecţiei dereglărilor cognitive fiecare pacient este supus trainingului cognitiv-miorelaxant sau cognitiv-miotonizant în funcţie de dinamica indicilor memoriei sub influenţa probei masticatorii. Sunt sistematizate metodele de bază pentru antrenarea atenţiei şi memoriei la persoane cu edentaţie parţială.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>The article presents the main principles of the cognitive-motor training used for the correction of visual-spacial attention and working memory in people with partially edentulous. It was shown that in order to increase the effectiveness of correction of cognitive disorders each patient needs training on individual programs (cognitive-mioactivation or cognitive miorelaxing) depending on the dynamics of the memory and attention data during chewing trial test. The main methods of memory and attention training in persons with partially edentulous were systematized.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>