Зищита прав человека в условиях функционирования административно-правовых режимов в сфере государственной безопасности Украины
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
579 0
SM ISO690:2012
БЕЛЕВЦЕВА, В.. Зищита прав человека в условиях функционирования административно-правовых режимов в сфере государственной безопасности Украины. In: Legea şi Viaţa. 2013, nr. 11/3(263), pp. 14-17. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 11/3(263) / 2013 / ISSN 1810-309X

Зищита прав человека в условиях функционирования административно-правовых режимов в сфере государственной безопасности Украины

Pag. 14-17

Белевцева В.
 
Национальная академия правовых наук Украины
 
Disponibil în IBN: 30 decembrie 2013


Rezumat

The article is devoting to research of questions, related to defence of human rights at the use of the administrative legal regime the organs of sector of safety. In the article led the basic problems of legal regulation of defence of human rights. Also author select an category «regime of defence of human rights». Author specifies the place of defence of human rights in the time of functioning of the administrative legal regime in the field of state security of country.

Статья посвящается исследованию вопросов, связанных с защитой прав человека при использовании административно- правовых режимов органами сектора безопасности. В работе приводятся основные проблемы правого регулирования защиты прав человека. Также автором выделена и определена категория «режим защиты прав человека в сфере обеспечения государственной безопасности». На основе материала, изложенного в статье, определяется место защиты прав человека в условиях функционирования административно-правовых режимов в сфере государственной безопасности страны.

Cuvinte-cheie
права человека,

административно-правовой режим, режим защиты прав человека в сфере обеспечения государственной безопасности

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:creator>Mişin, I.V.</dc:creator>
<dc:creator>Mişina, A.E.</dc:creator>
<dc:creator>Petrovici, V.G.</dc:creator>
<dc:date>2019-12-27</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Introducere: Endometrioza cicatricei postoperatorii (ECP) este o afecțiune rară, diicilă din punct de vedere diagnostic, &icirc;n majoritatea cazurilor iind stabilit postoperator, la examenul histologic. Scopul: Evaluarea particularităților morfologice ale ECP &icirc;n optimizarea conduitei medico-chirurgicale. Material și metode: Studiul dat se bazează pe analiza a 38 specimene postoperatorii, cu conirmarea diagnosticului de ECP. &Icirc;n etapa de colorație au fost utilizate metodele convenționale hematoxilină-eozină (H&amp;E), Van Gison (VG), tricrom Masson (tcM), &icirc;n estimarea țesutului conjunctiv și metoda de evaluare a ibrelor elastice cu orceină. Rezultate: La examenul histopatologic dimensiunile maximale specimenului &icirc;nlăturat &icirc;n mediu a constituit 35.7&plusmn;3.4 mm (95% CI:28.77&ndash; 42.70), dimensiunile minimale au alcătuit 26.4&plusmn;2.9 mm (95% CI:20.41&ndash;32.47). &Icirc;n funcție de morfologia componentelor structurali, &icirc;n 29 (76.3%) cazuri a predominat structura ibrilar-trabeculară elastică, &icirc;n 7(18.4%) s-a determinat un coraport identic dintre componentele tisulare ibrilar-trabeculare și endometriozice. Țesutul endometriozic comparativ cu cel ibrilar-trabecular a predominat &icirc;n 2 (5.2%) cazuri. Evaluarea generală a structurii țesutului endometrial a relevat prezența componentei stromale și glandulare cu particularități morfo-funcționale similare endometrului uterin, mărire de volum, aspecte proliferative, remodelarea vasculară, transformări reactive ciclice. Concluzie: Evaluarea morfologică a ECP stabilește următoarele particularități: (1) depistarea formelor evolutive active și inactive; (2) prezența elastozei la nivelul stromei și a țesuturilor; (3) detectarea structurilor globoide endometriozice neformate la distanță de focarele primare; (4) imitarea aspectelor morfologice a pseudoxandomului, pseudomixomului sau ibroelastomei.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>Background: Postoperative scar endometriosis (PSE) is a rare pathology, diicult to diagnose, in most cases it is found postoperative after histopathology studies. The aim of the study was to assess the morphological particularities of PSE in optimizing medical-surgical attitude. Methods and materials: The research included 38 cases of PSE. In the coloration phase the following methods have been used: hematoxylin and eosin (H&amp;E), Van Gison (VG) or tricrom Masson (tcM), in the estimation of connective tissue and the method of evaluation of elastic ibers with orceine. Results: At the histopathological examination the maximum dimensions of the removed specimen in average constituted 35.7 &plusmn; 3.4 mm (95% CI: 28.77-42.70). The minimum dimensions were 26.4 &plusmn; 2.9 mm (95% CI: 20.41-32.47). Depending on the morphology of the structural components, in 29 (76.3%) cases the ibrilar-trabecular elastic structure dominated, in 7 (18.4%) have been determined an identical presence of the ibrilar-trabecular and endometriotic tissue components. The endometriotic tissue dominated over the ibrilar-trabecular in only 2 (5.2%) cases. Overall assessment of the endometrial tissue structure revealed the presence of the stromal and glandular component with morpho&ndash;functional features similar to the uterine endometrium, volume growth, proliferative aspects, vascular remodeling, cyclic reactive transformations. Conclusion: The morphological assessment of PSE establishes the following features: (1) the detection of active and inactive forms of evolution; (2) the presence of elastosis in stroma and tissues; (3) detection of unformed endometriotic globoid structures away from primary outbreaks; (4) imitation of the morphological aspects of pseudoxandoma, pseudomyxoma or ibroelastoma.</p></dc:description>
<dc:source>Arta Medica  72 (3) 178-178</dc:source>
<dc:subject>Endometrioza cicatricei postoperatorii examen histopatologic</dc:subject>
<dc:subject>Postoperative scar endometriosis</dc:subject>
<dc:subject>histopathological examination</dc:subject>
<dc:title><p>Particularitățile morfologice caracteristice endometriozei cicatricei postoperatorii</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>