Mihaela Secrieru. Bibliografie signaletică de didactică a limbii şi literaturii române (1757- 2010),3 vol.
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
612 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-31 22:46
SM ISO690:2012
POPA, Viorica. Mihaela Secrieru. Bibliografie signaletică de didactică a limbii şi literaturii române (1757- 2010),3 vol.. In: Philologia. 2013, nr. 1-2(266), pp. 115-118. ISSN 0236-3119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(266) / 2013 / ISSN 0236-3119

Mihaela Secrieru. Bibliografie signaletică de didactică a limbii şi literaturii române (1757- 2010),3 vol.

Pag. 115-118

Popa Viorica
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2013


Rezumat

The article recommends the work Short bibliography for teaching Romanian language and literature (1757-2010), 3 volumes, Iasi, PIM Publishing house,2011, 1454 pp, compiled by Mihaela Secrieru. This work justifies its importance from several points of view: scientific – through presenting an overview of references, addressing teaching Romanian language and literature from the first Romanian grammars until 2010; didactic – explicitly aiming at a change in the perception of important problems in teaching Romanian language and literature; bibliographic – it is the first inventory of photographs that record chronologically/ thematically/alphabetically all contributions in teaching Romanian language and literature.

Cuvinte-cheie
short bibliography, teaching Romanian language and literature, chronological thematic

BibTeX Export

@article{ibn_10413,
author = {Colesnic, I.P. and Croitoru, G. and Rusu, I.},
title = {Studiul poceselor de degradare a stîlpilor din beton armat precomprimat pentru liniile electrice aeriene
},
journal = {Problemele Energeticii Regionale},
year = {2012},
volume = {18 (1)},
pages = {44-56},
month = {Jan},
abstract = {(RO) Se prezintă problema stării portante a stîlpilor, montaţi cu 20-30 ani în urmă, care
prezintă degradări majore, ceea ce poate duce la colapsul structurii portante a sistemului energetic. Sînt analizate solicitările specifice stîlpilor din beton precomprimat, care au ca solicitări predominante încovoierea şi/sau torsiunea. Aceste solicitări adeseori provoacă fisuri ce contribuie la uşurarea pătrunderii substanţelor agresive în masa betonului, ceea ce conduce la coroziunea armăturii stîlpilor.},
abstract = {(RU) Рассматривается проблема несущей способности столбов, установленных 20-30 лет назад, которые имеют серьезные повреждения, что может вызвать разрушение несущей структуры энергетической системы. Проанализированы специфичные напряжения преднапряженных столбов, которые имеют преимущественно изгибающие и/или нагрузки кручения. Такие нагрузки часто вызывают трещины, которые способствуют проникновению коррозионных веществ в массу бетона, что приводит к коррозии арматуры столбов.},
abstract = {(EN) It is presented the problem of state of bearing pillars installed 20-30 years ago, which have considerable degradation, which can lead to collapse of the bearing structure of the energy system. There are analyzed priestesses concrete pillars, which are predominantly bending applications and/or torsion. These loads
often cause cracks that contribute the penetration of corrosive substances in concrete, which leads to corrosion of reinforcement pillars.},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/10413},
keywords = {stîlpi din beton, liniile electrice aerienr, degradare}
}