Evaluarea stimei de sine în rândul adolescenţilor. Proprietăţi psihometrice pentru Scala Rosenberg
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
3687 546
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-11 10:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923.2.07 (2)
Психология (3361)
SM ISO690:2012
ROBU, Viorel. Evaluarea stimei de sine în rândul adolescenţilor. Proprietăţi psihometrice pentru Scala Rosenberg . In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică , 2013, nr. 2, pp. 3-13. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Evaluarea stimei de sine în rândul adolescenţilor. Proprietăţi psihometrice pentru Scala Rosenberg
CZU: 159.923.2.07

Pag. 3-13

Robu Viorel
 
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
 
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) este unul dintre cele mai populare instrumente destinate evaluării stimei de sine în rândul adolescenţilor şi al tinerilor. Scala a fost utilizată în mod intensiv şi extensiv, în scopuri de cercetare. Scorul la scală poate oferi psihologilor practicieni o primă indicaţie cu privire la posibile probleme pe care un adolescent le are, în ceea ce priveşte stima de sine. Prezentul studiu sumarizează date obţinute prin administrarea scalei într-un eşantion de adolescenţi români (N = 490). Datele sugerează că RSES are calităţi psihometrice bune, care indică faptul că acest instrument poate fi utilizat la nivel individual, pentru a evalua stima de sine şi a personaliza intervenţiile.

The Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) is one of the most popular measures of self-esteem in adolescents and young people. The scale has been intensively and extensively used in research and practical purposes. The score on RSES can provide practitioners a first indication on a possible difficulty which an adolescent has with self-esteem. This present study summarizes data which were collected from a sample of Romanian adolescents (N = 490). The data suggest that RSES has good psychometric qualities indicating that it can be used at the individual level to assess self-esteem and tailor the interventions.

Cuvinte-cheie
stimă de sine, adolescenţi, fidelitate, Rosenberg Self-Esteem Scale, validitate

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Evaluarea stimei de sine în rândul adolescenţilor. Proprietăţi psihometrice pentru Scala Rosenberg
 
">
<meta name="citation_author" content="Robu Viorel">
<meta name="citation_publication_date" content="2013/08/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Psihologie, revista ştiinţifico-practică ">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="3">
<meta name="citation_lastpage" content="13">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Evaluarea%20stimei%20de%20sine%20in%20rindul%20adolescentilor.pdf">