Evaluarea stimei de sine în rândul adolescenţilor. Proprietăţi psihometrice pentru Scala Rosenberg
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
3869 568
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-24 19:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923.2.07 (3)
Психология (3483)
SM ISO690:2012
ROBU, Viorel. Evaluarea stimei de sine în rândul adolescenţilor. Proprietăţi psihometrice pentru Scala Rosenberg . In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică , 2013, nr. 2, pp. 3-13. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Evaluarea stimei de sine în rândul adolescenţilor. Proprietăţi psihometrice pentru Scala Rosenberg
CZU: 159.923.2.07

Pag. 3-13

Robu Viorel
 
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
 
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) este unul dintre cele mai populare instrumente destinate evaluării stimei de sine în rândul adolescenţilor şi al tinerilor. Scala a fost utilizată în mod intensiv şi extensiv, în scopuri de cercetare. Scorul la scală poate oferi psihologilor practicieni o primă indicaţie cu privire la posibile probleme pe care un adolescent le are, în ceea ce priveşte stima de sine. Prezentul studiu sumarizează date obţinute prin administrarea scalei într-un eşantion de adolescenţi români (N = 490). Datele sugerează că RSES are calităţi psihometrice bune, care indică faptul că acest instrument poate fi utilizat la nivel individual, pentru a evalua stima de sine şi a personaliza intervenţiile.

The Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) is one of the most popular measures of self-esteem in adolescents and young people. The scale has been intensively and extensively used in research and practical purposes. The score on RSES can provide practitioners a first indication on a possible difficulty which an adolescent has with self-esteem. This present study summarizes data which were collected from a sample of Romanian adolescents (N = 490). The data suggest that RSES has good psychometric qualities indicating that it can be used at the individual level to assess self-esteem and tailor the interventions.

Cuvinte-cheie
stimă de sine, adolescenţi, fidelitate, Rosenberg Self-Esteem Scale, validitate

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-24940</doi_batch_id>
<timestamp>1716672751</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Psihologie, revista ştiinţifico-practică </full_title>
<issn media_type='print'>18572502</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2013</year>
</publication_date>
<issue>2</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Evaluarea stimei de sine în rândul adolescenţilor. Proprietăţi psihometrice pentru Scala Rosenberg
 
</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Viorel</given_name>
<surname>Robu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2013</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>3</first_page>
<last_page>13</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>