Anxietatea socială ca factor inhibator al identităţii vocaţionale
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1358 62
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-18 01:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8 (301)
Психология (3508)
SM ISO690:2012
MIHAI, Iulia-Mihaela. Anxietatea socială ca factor inhibator al identităţii vocaţionale . In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică , 2013, nr. 2, pp. 29-38. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Anxietatea socială ca factor inhibator al identităţii vocaţionale
CZU: 159.922.8

Pag. 29-38

Mihai Iulia-Mihaela
 
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
 
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Adolescenţii fac eforturi, în special, pentru a afla propriile sale interese, înclinaţii şi aptitudini, fiind capabil să ia decizii mature. Autosabotajul este rezultatul anxietăţii sociala in timpul de invăţare, acumularea de abilităţi şi cunoştinţe, utile pentru formarea profesională. Ele pot duce la dificultăţi în clarificarea identităţii profesionale. În acest sens, am discutat la nivel teoretic fenomenul de identitate profesională ca o bază de succesului în cariera de formare şi a fenomenului de anxietate socială care creează dificultăţi în conştientizarea şi clarificarea abilităţilor, competenţelor şi cunoştinţelor profesionale necesare pentru a fi ales.

The teenager makes notably efforts to know his own interests, inclinations and aptitudes, being capable to make mature decisions. Self-sabotage resulted from social anxiety during learning, accumulation of abilities and knowledge, useful for the career training, can lead to difficulties in clarification of vocational identity. In this regard, we discussed at theoretical level the vocational identity phenomenon as a base of successful training career and the social anxiety phenomenon which creates difficulties in awareness and clarification of abilities, professional skills and knowledge needed to be chosen.

Cuvinte-cheie
anxietate socială, aptitudini, identitate vocaţională, performanţă socială, fobie social

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-24936</cfResPublId>
<cfResPublDate>2013-08-01</cfResPublDate>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>29</cfStartPage>
<cfISSN>1857-2502</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/24936</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Anxietatea socială ca factor inhibator al identităţii vocaţionale
</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>anxietate socială; aptitudini; identitate vocaţională; performanţă socială; fobie social</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Adolescenţii fac eforturi, în special, pentru a afla propriile sale interese, înclinaţii şi aptitudini, fiind capabil să ia decizii mature. Autosabotajul este rezultatul anxietăţii sociala in timpul de invăţare, acumularea de abilităţi şi cunoştinţe, utile pentru
formarea profesională. Ele pot duce la dificultăţi în clarificarea identităţii profesionale. În acest sens, am discutat la nivel teoretic fenomenul de identitate profesională ca o bază de succesului în cariera de formare şi a fenomenului de anxietate socială care creează dificultăţi în conştientizarea şi clarificarea abilităţilor, competenţelor şi cunoştinţelor profesionale necesare pentru a fi ales.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>The teenager makes notably efforts to know his own interests, inclinations and aptitudes, being capable to make mature decisions. Self-sabotage resulted from social anxiety during learning, accumulation of abilities and knowledge, useful for the career training, can lead to difficulties in clarification of vocational identity. In this regard, we discussed at theoretical level the vocational identity phenomenon as a base of successful training career and the social anxiety phenomenon which creates difficulties in awareness and clarification of abilities, professional skills and
knowledge needed to be chosen.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-08-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-08-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-33080</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-08-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-33080</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-33080-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-08-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Mihai</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Iulia-Mihaela</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>