Карпатские землетрясения за 1821 и 1829 годы
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
698 0
SM ISO690:2012
СТЕПАНЕНКО, Н.Я.; КАРДАНЕЦ, Владлен. Карпатские землетрясения за 1821 и 1829 годы. In: Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. 2013, nr. 1, pp. 82-95. ISSN 1857-0046.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Numărul 1 / 2013 / ISSN 1857-0046

Карпатские землетрясения за 1821 и 1829 годы

Pag. 82-95

Степаненко Н.Я., Карданец Владлен
 
Институт геологии и сейсмологии АНМ
 
Disponibil în IBN: 2 decembrie 2013


Rezumat

The article contains the macroseismic data of Carpathian earthquakes historically observed the Republic of Moldova territory during the XI century (February 10th and November 17th, 1821 and November 26th, 1829), The data were used to create the macroseismic maps.

Sunt prezentate datele macroseismice pentru cutremurele puternice carpatiene, care s-au manifestat pe teritoriul Republicii Moldova în secolul XIX: 10 februarie şi 17 noiembrie 1821 şi 26 noiembrie 1829. Rezultatele sunt prezentate în forma de hărţi macroseismice.