Alegerea strategiei de marketing în domeniul comerţului şi alimentaţiei publice ca o condiţie a perfecţionării cadrului normativ
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
521 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-21 14:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.439.5:339.188.2+339.138:640.43 (1)
Производство продукции и услуг по отраслям народного хозяйства (692)
Общие вопросы торговли. Рынок (384)
Типы домохозяйств (22)
SM ISO690:2012
PETROVICI, Sergiu; TĂZLĂVAN, Doina. Alegerea strategiei de marketing în domeniul comerţului şi alimentaţiei publice ca o condiţie a perfecţionării cadrului normativ. In: Economica. 2013, nr. 2(84), pp. 46-54. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(84) / 2013 / ISSN 1810-9136

Alegerea strategiei de marketing în domeniul comerţului şi alimentaţiei publice ca o condiţie a perfecţionării cadrului normativ

CZU: 338.439.5:339.188.2+339.138:640.43
Pag. 46-54

Petrovici Sergiu, Tăzlăvan Doina
 
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2013


Rezumat

În lucrare sunt dezvăluite criteriile alegerii strategiei de marketing în domeniul comerţului interior şi alimentaţiei publice. Cea mai reuşită este strategia de diferenţiere a produsului orientată spre dezvoltarea produsului cu caracteristici unicale formate din valorile proprii ale produselor şi serviciilor. Autorii acordă deosebită atenţie analizei trăsăturilor specifice ale produselor şi serviciilor din alimentaţia publică, propun formula definiţiei produsului ca rezultat al unui ciclu întreg de activitate a întreprinderii. Prezintă interes efectuarea chestionarului pentru a identifica situaţia consumului producţiei alimentaţiei publice, calculul reprezentativităţii eşantionului pentru municipiul Chişinău. La finele lucrării, sunt formulate posibilităţile de aplicare a strategiilor de marketing pentru perfecţionarea cadrului normativ în comerţul interior şi alimentaţia publică

This work reveales the criteria of marketing strategy in the field of internal trade and catering. It is the best product differentiation strategy oriented to product development with unique features consisting of own values of products and services. The authors pay particular attention to the analysis of specific products and services in public catering and propose the formula for determining the product as a result of an entire part of the enterprise activity. Of great interest is the ellaboration of a questionnaire to identify the situation of food consumption, calculation of the representativeness sample for Chisinau municipality. At the end of the paper are set out the possibilities of marketing strategies for the improvement of the regulatory framework in domestic trade and public catering.