Aspecte clinico-evolutive ale toxoplasmozei congenitale
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
490 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-22 09:20
SM ISO690:2012
MIHNEVICI, Elena; MIHNEVICI, Natalia; SÎRBU, Mariana; RACU, Galina. Aspecte clinico-evolutive ale toxoplasmozei congenitale. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2009, nr. 3(10), pp. 296-300. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719

Aspecte clinico-evolutive ale toxoplasmozei congenitale

Pag. 296-300

Mihnevici Elena, Mihnevici Natalia, Sîrbu Mariana, Racu Galina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Clinical and Evolutinary Aspects of Congenital Toxoplasmosis This article reflects clinical and evolutionary aspects of 66 patients with congenital toxoplasmosis who were consulted at Republican Center of Toxoplasmosis. In 52(80,0%) patients predominated eye pathology combined with the neurological, in 13(20,0%) patients - eye pathology.

În acest articol sînt elucidate aspectele clinico-evolutive ale toxoplasmozei congenitale la 66 pacienți, consultați în Centrul Republican de Toxoplasmoză.La 52(80,0%) pacienți au predominat patologia ochiului în combinație cu cea a sistemului nervos central, la 13(20,0%) pacienți- patologia oculară.