Manifestările ecografice ale artropatiei amiloidice la pacienţii dializaţi
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
358 0
SM ISO690:2012
NEGRU-MIHALACHI, Rodica. Manifestările ecografice ale artropatiei amiloidice la pacienţii dializaţi . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 3(35), pp. 105-110. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(35) / 2012 / ISSN 1857-0011

Manifestările ecografice ale artropatiei amiloidice la pacienţii dializaţi

Pag. 105-110

Negru-Mihalachi Rodica
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

Artropatia amiloidică este o complicaţie întâlnită la pacienţii cu BCRT dializaţi timp îndelungat, caracterizată prin acumularea fibrelor de amiloid preferenţial în regiunea oaselor şi tendoanelor provocând artropatie β-2 microglobulinică. Ecografi a articulaţiilor este o metodă de diagnostic informativă, ce scoate în evidenţă modifi cări caracteristice: bursita subdeltoidiana şi subacromială, depozite de amiloid în jurul tendoanelor m. bicipital, în tendonul supraspinat, în canalul carpal, îngroşarea sinoviei articulaţiilor umerilor.

Dialysis-related amyloidosis is one of the chronic the complications of haemodialysis with accumulation of β2-microglobulin as amyloid fibrils preferentially around bones and tendons provoking osteoarthritis. Ultrasound evaluation is a good diagnosis tool, that showed subdeltoid and subacromial bursitis, presence of inhomogeneous hypoechoic material around bicipital tendons and tenosinovitis of the extensor tendons of the hand, and synovial thickening of shoulder joints.

Поражение суставов при вторичном амилоидозе является одним из осложнений развиваюшийся у больных с хронической почечной недостаточностью, при длительном лечении на гемодиализе. Ультразвуковое исследование является информативным диагностиче- ским методом, который выявляет характерные изменения: накопление амилоидных волокон преимущественно в костях и сухожилиях с образование околосуставных амилоидных узелков, развитие сгибательных контрактур, двустороннего синдрома канала запястья.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Fomicev, N.M.</dc:creator>
<dc:date>2012-06-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>În articol este descris şi analizat inventarul funerar al mormântului în catacombă nr. 8, tumulul nr. 1 al necropolei
Barančuk-1, amplasată pe malul drept al râului Egorlyk. Acesta consta dintr-o machetă din lut, similară celei descoperite de către N.I. Veseleovski în mormântul nr. 4, tumulul nr. 1 de la Uliap (fragmentele altei machete provin din mormântul distrus din acelaşi tumul). De asemenea, au fost descoperite două ace din bronz, numeroase mărgele din bronz şi os etc. Ritul funerar şi inventarul mormântului nr. 8 este comparat cu cel din mormintele necropolei
Barančuk-1, precum şi cu cel din alte necropole tumulare. Conform opiniei cercetătorilor culturii înmormântărilor în catacombe, mormântul nr. 8 de la Barančuk-1 se datează cu ultimul sfert al mileniului III a. Chr.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>In this article, the author describes and analyses the burial rite and goods of the Catacomb grave 8, kurgan 1 excavated in the Baranchuk-1 kurgan group located on the right bank of the Egorlyk River. The burial goods accompanied the deceased included the clay model similar to the model found by N.I. Veselovsky in Uliap kurgan 1, grave 4 (fragments of another clay model of similar type came from the destroyed grave of the same kurgan), two different bronze pins, numerous bronze and bone beads, and other objects. The ritual and burial goods have been compared with materials found in other graves of the Baranchuk-1 and other kurgan groups. According to scholars studied the Catacomb culture, the Baranchuk grave can be dated to the last quarter of the 3rd millennium BC.</dc:description>
<dc:source>Tyragetia. Serie nouă 21 (1) 73-89</dc:source>
<dc:title>Катакомбное погребение с Правобережья реки Егорлык</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>