Synchronous PWM control of symmetrical dual threephase drive in the overmodulation zone
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
751 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-31 15:01
SM ISO690:2012
OLESCHUK, Valentin; SIZOV, Alexandr. Synchronous PWM control of symmetrical dual threephase drive in the overmodulation zone . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 1(21), pp. 19-27. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(21) / 2013 / ISSN 1857-0070

Synchronous PWM control of symmetrical dual threephase drive in the overmodulation zone

Pag. 19-27

Oleschuk Valentin, Sizov Alexandr
 
Institute of Power Engineering of ASM
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2013


Rezumat

Analysis of operation of symmetrical six-phase (dual three-phase) ac drive system (which is perspective for the medium-power and high-power applications) with synchronized pulsewidth modulation (PWM) during overmodulation has been performed. The induction machine of this system topology has two sets of windings spatially shifted by 60 electrical degrees with isolated neutral points, which are connected with two standard three-phase inverters. Algorithms of synchronized PWM provide continuous synchronization of the phase voltage of the system in the zone of overmodulation. Simulation results are given for dual three-phase systems with two discontinuous versions of synchronized PWM, and with combined synchronized scheme of pulsewidth modulation.

A fost efectuată analiza funcționării actionării elecrtice simetrice dublu trifazate (şase faze) în zona de supramodulare (fiind de perspectiva pentru aplicare în sisteme de putere medie şi mare), reglate în baza algoritmilor modulaţiei sincrone prin impulsuri de durată variabilă. Motorul electric asincron al sistemului include în acest caz două grupuri de înfăşurări trifazate cu fir neutru izolat, cu decalaj de 60 grade electrice faţă de celelalt, care sunt conectate prin doua invertoare trifazate standard. Algoritmi modulaţiei sincrone asigură sincronizarea continuă a curbelor tensiunii fazice a sistemului în zona de supramodulare. Sunt prezentare rezultatele simulării proceselor în sisteme cu două versiuni a modulatiei sincrone discontinue, precum şi într-un sistem cu modulare sincronă combinată.

Выполнен анализ функционирования в зоне сверхмодуляции шестифазного (сдвоенного трехфазного) электропривода переменного тока (перспективного для использования в системах средней и большой мощности), регулируемого на базе алгоритмов синхронной широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Асинхронный электродвигатель системы включает в этом случае две трехфазные группы обмоток с изолированными нейтралями, пространственно сдвинутых на 60 эл. градусов относительно друг друга, и соединенных с двумя стандартными инверторами напряжения. Алгоритмы синхронной ШИМ обеспечивают при этом непрерывную синхронизацию кривых фазных напряжений в системе в зоне сверхмодуляции. Приведены результаты моделирования процессов в системах с двумя разновидностями прерывистой синхронной ШИМ, а также в системе с комбинированной синхронной модуляцией.

Cuvinte-cheie
symmetric six-phase induction motor, converter control, phase voltage synchronization,

modulation strategy