Coвременные подходы в психологии к проблеме социализации дошкольников
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1076 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-22 17:44
SM ISO690:2012
РАКУ, Жанна. Coвременные подходы в психологии к проблеме социализации дошкольников. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială , 2012, nr. 29, pp. 58-63. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 29 / 2012 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Coвременные подходы в психологии к проблеме социализации дошкольников

Pag. 58-63

Раку Жанна
 
Молдавский Государственный Университет
 
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

This article analyzes the modern psychological approaches to the problem of socialization at preschoolers. Children mental development determines the psychological and pedagogical specific of familiarizing children with social reality. The children socialization is done in three areas: adaptation, integration and differentiation through personalization.

Acest articol analizează abordările actuale în psihologie privind problema socializării la preșcolari. Dezvoltarea mentală a copiilor de vârstă preșcolară determină specificul psihologic și pedagogic al familiarizării copiilor cu realitatea socială. Socializarea copilului se realizează în trei domenii: adaptarea, integrarea și diferențierea prin personalizare.

Cuvinte-cheie
Социализация, дошкольник, адаптация, дифференциация,

интериоризации