Managementul funcţionării sistemului informaţional în activitatea de secretariat
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
555 10
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-09 19:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004+005.912 (1)
Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных (1542)
Области управления (117)
SM ISO690:2012
SÂRBU, Ion; GEORGESCU, Nicolaie. Managementul funcţionării sistemului informaţional în activitatea de secretariat . In: Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, pp. 46-54. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 4 / 2012 / ISSN 1857-4130

Managementul funcţionării sistemului informaţional în activitatea de secretariat

CZU: 004+005.912
Pag. 46-54

Sârbu Ion, Georgescu Nicolaie
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2013


Rezumat

Managementul documentelor şi fluxurile de lucru reprezintă un sistem informatic utilizat pentru introducerea, stocarea, prelucrarea şi administrarea documentelor atât în formă fizică, cât şi electronică. În acelaşi timp, sistemul de management al documentelor cuprinde funcţionalităţi legate de securizarea şi criptarea documentelor, integrarea aplicaţiilor utilizate cu celelalte subsisteme informatice existente în lucrările de secretariat.

Documents’ and work fluxes management are an informatic system used for introducing, stocking, using and administrating documents not only in physical form, but also electronic. At the same time, the documents’ management system comprises functionalities connected with the document’s securization and encryption, the integration of used applications with other informatic subsystems that exist in secretariat-specific papers.

Cuvinte-cheie
sistem informaţional, documente,

activitate de secretariat, registratură, bancă electronică