Migrenă menstruală: prezentarea unui caz clinic şi revista literaturii
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
363 7
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-22 17:14
SM ISO690:2012
SEDAIA, Ecaterina. Migrenă menstruală: prezentarea unui caz clinic şi revista literaturii. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2009, nr. 3(10), pp. 358-365. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719

Migrenă menstruală: prezentarea unui caz clinic şi revista literaturii

Pag. 358-365

Sedaia Ecaterina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2013


Rezumat

This article represents an analysis of a clinical case of a patient and a short synthesis of recent information about menstrual migraine in order to stress its practical importance. The data were structured in several aspects: epidemiology, clinical manifestations, effect of estrogen and progesterone on systems of neurotransmission, the role of ovarian hormones in trigger of migraine, possible pathogenesis and diagnosis of menstrual migraine.

Acest articol reprezintă o analiză a cazului clinic al unei paciente şi o scurtă sinteză a informaţiilor recente despre migrena menstruală, destinat de a accentua importanţa practică. Datele au fost structurate în jurul a câteva aspecte: epidemiologia, manifestările clinice, influenţa estrogenului şi progesteronului asupra sistemelor de neurotransmisie, rolul hormonilor ovarieni în declanşarea migrenei, patogenia probabilă şi diagnosticul migrenei menstruale.