Perspective asupra hepatitei virale E în sarcină
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
124 5
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-24 19:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.36-002-07-08:618.3 (1)
Заболевания пищеварительной системы. Болезнь пищеварительного тракта (1843)
SM ISO690:2012
SAJIN, Octavian, ŢURCANU, Adela, IZIUMOV, Nina, STAVINSKAIA, Ludmila, GUŢU, Veaceslav, BLAJ, Valentina. Perspective asupra hepatitei virale E în sarcină. In: Arta Medica , 2024, nr. 1(90), pp. 22-30. ISSN 1810-1852. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.11106536
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 1(90) / 2024 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879

Perspective asupra hepatitei virale E în sarcină

Perspective on viral hepatitis E in pregnancy

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.11106536
CZU: 616.36-002-07-08:618.3

Pag. 22-30

Sajin Octavian1, Ţurcanu Adela2, Iziumov Nina1, Stavinskaia Ludmila2, Guţu Veaceslav1, Blaj Valentina1
 
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 14 mai 2024


Rezumat

Obiective. Acest articol de revizuire și analiză sistematică a literaturii de specialitate își propune ca scop evidențierea aspectelor noi ale infecției cu virusul hepatitei E în timpul sarcinii. Metode. Pentru a realiza această revizuire a literaturii, s-au examinat 61 cercetări relevante publicate în reviste medicale și baze de date academice precum PubMed și Web of Science. Au fost incluse studii clinice, meta-analize și lucrări de revizuire care au investigat hepatita virală E în contextul sarcinii. Informațiile relevante privind epidemiologia, modalitățile de diagnostic și managementul hepatitei virale E în sarcină au fost sintetizate și analizate. Rezultate. Principalele constatări ale articolului includ o creștere a preocupărilor legate de impactul hepatitei virale E în sarcină, cu riscuri asociate crescute de complicații hepatice și obstetricale. De asemenea, s-au evidențiat diverse modalități de diagnostic, inclusiv teste serologice și moleculare, împreună cu strategii de management care implică monitorizarea atentă a funcției hepatice și tratamentul simptomatic. În plus, s-a constatat că vaccinarea împotriva hepatitei virale E ar putea fi o opțiune promițătoare pentru reducerea riscurilor asociate cu această afecțiune în sarcină. Concluzii. Articolul subliniază importanța diagnosticului precoce și a gestionării adecvate a hepatitei virale E în sarcină pentru a minimiza impactul negativ asupra mamei și copilului. De asemenea, se evidențiază necesitatea unor strategii eficiente de prevenire, cum ar fi vaccinarea și măsurile igienice, pentru a reduce riscurile asociate cu această afecțiune în timpul sarcinii.

Objectives. This review article aims to highlight novel aspects of Hepatitis E Virus (HEV) infection during pregnancy through a systematic review and analysis of the existing literature. Methods. To conduct this literature review, 61 relevant studies published in medical journals and academic databases such as PubMed and Web of Science were examined. Clinical studies, meta-analyses, and review articles investigating Hepatitis E virus in the context of pregnancy were included. Relevant information regarding epidemiology, diagnostic modalities, and management of Hepatitis E in pregnancy was synthesized and analyzed. Results. The main findings of the article include a growing concern about the impact of Hepatitis E virus in pregnancy, with increased risks of hepatic and obstetrical complications. Additionally, various diagnostic modalities were identified, including serological and molecular tests, along with management strategies involving careful monitoring of liver function and symptomatic treatment. Moreover, vaccination against Hepatitis E virus was found to be a promising option for reducing the risks associated with this condition during pregnancy. Conclusions. The article emphasizes the importance of early diagnosis and proper management of Hepatitis E virus during pregnancy to minimize the negative impact on the mother and the child. Furthermore, the need for effective prevention strategies, such as vaccination and hygiene measures, to reduce the risks associated with this condition during pregnancy is highlighted.

Cuvinte-cheie
hepatită virală E, sarcina, diagnostic, management, prevenire, terapie antivirală,

Hepatitis E virus, pregnancy, Diagnosis, management, prevention, antiviral therapy

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-203770</doi_batch_id>
<timestamp>1720919137</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
<registrant>Asociatia Chirurgilor "Nicoale Anestiadi " din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Arta Medica </full_title>
<issn media_type='print'>18101852</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2024</year>
</publication_date>
<issue>1(90)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Perspective asupra hepatitei virale E în sarcină</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Octavian</given_name>
<surname>Sajin</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Adela</given_name>
<surname>Ţurcanu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Nina</given_name>
<surname>Iziumov</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ludmila</given_name>
<surname>Stavinskaia</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Veaceslav</given_name>
<surname>Guţu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Valentina</given_name>
<surname>Blaj</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2024</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>22</first_page>
<last_page>30</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.5281/zenodo.11106536</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>