Cooperarea Uniunii Europene cu Caucazul de Sud în reglementarea conflictelor regionale
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
103 1
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-19 21:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.56:061.1UE:327(479) (1)
Международные блоки.Конфликты (217)
Государственные организации и объединения. Государственные, правительственные, национальные, международные организации (418)
SM ISO690:2012
BUJAC, Mariana. Cooperarea Uniunii Europene cu Caucazul de Sud în reglementarea conflictelor regionale. In: Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective, 15 aprilie 2022, Chişinău. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2022, pp. 131-141.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective 2022
Masa rotundă "Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective"
Chişinău, Moldova, 15 aprilie 2022

Cooperarea Uniunii Europene cu Caucazul de Sud în reglementarea conflictelor regionale

Cooperation of the European Union with the South Caucasus in the regulation of regional conflicts

CZU: 327.56:061.1UE:327(479)

Pag. 131-141

Bujac Mariana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2024


Rezumat

Relațiile dintre Uniunea Europeană și statele din regiunea Caucazului de Sud au fost mult timp în umbra cercetării academice, puțină atenție fiind acordată analizei politicii externe a Uniunii Europene în această regiune geografică. Lucrurile s-au îmbunătățit ușor odată cu apariția în Caucazul de Sud a diverselor mecanisme șiinstrumente ale UE, precum instituția Reprezentantului Special, includerea regiunii înpolitica europeană de vecinătate și Parteneriatul Estic, care au plasat relațiile UE custatele din regiunea Caucazului de Sud într-un domeniu prioritar. Cu toate acestea,contribuția Uniunii Europene la eforturile de soluționare a conflictelor din Caucazul deSud rămâne încă sub-cercetată. Prin urmare, acest articol își propune să prezinte uneleperspective privind cooperarea Uniunii Europene în procesul de soluționare a conflictelor de lungă durată din regiunea Caucazului de Sud, și anume conflictul Nagorno-Karabah dintre Armenia și Azerbaidjan, conflictele Abhazia și Osetia de Sud din Georgia. Înacest scop, autorul va oferi o perspectivă empirică asupra relațiilor UE cu republiciledin Caucazul de Sud, punînd accentul pe strategia Uniunii Europene de soluționare aconflictelor. Evaluarea strategiei UE de soluționare a conflictelor se va face prin aplicarea instrumente analitice ale neofuncționalismului și interguvernamentalismului, caresunt considerate a fi metode eficiente de abordare a unei ample probleme și de examinare în detaliu a logicii Uniunii Europene.

The relations between the European Union and the states of the South Caucasus region have long been in the shadow of academic research, with little attention being paid to the analysis of the European Union’s foreign policy in this geographical region. Things improved slightly with the appearance in the South Caucasus of various EU mechanisms and instruments, such as the institution of the Special Representative, the inclusion of the region in the European neighbourhood policy and the Eastern Part nership, which placed the EU’s relations with the states of the South Caucasus region in - a priority area. However, the European Union’s contribution to conflict resolution efforts in the South Caucasus still remains under-researched. Therefore, this article aims to present some perspectives on the cooperation of the European Union in the process of solving long-standing conflicts in the South Caucasus region, namely the Nagorno-Karabakh conflict between Armenia and Azerbaijan, the Abkhazia and South Ossetia conflicts in Georgia. For this purpose, the author will offer an empirical perspective on the EU’s relations with the republics of the South Caucasus, emphasizing the European Union’s conflict resolution strategy. The evaluation of the EU conflict resolution strategy will be done by applying the analytical tools of neo-functionalism and intergovernmentalism, which are considered to be effective methods of approaching a broad problem and examining in detail the logic of the European Union.

Cuvinte-cheie
Uniunea Europeană, conflicte regionale, conflicte de lungă durată, Caucazul de Sud, soluţionarea conflictelor, Nagorno-Karabah, Abhazia, Osetia de Sud, Strategia UE de soluționare a conflictelor,

European Union, regional conflicts, long-term conflicts, South Caucasus, conflict resolution, Nagorno-Karabakh, Abkhazia, South Ossetia, EU Conflict Resolution Strategy