Optimizarea parametrilor tehnologici ai instalaţiei ecologice pentru răcirea laptelui
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
146 6
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-27 13:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.56:637.133.1 (1)
Пневмоэнергетика. Машины и инструменты. Холодильная техника. Холодильное оборудование (62)
Продукты животноводства и охоты (306)
SM ISO690:2012
URSATII, Nicolai. Optimizarea parametrilor tehnologici ai instalaţiei ecologice pentru răcirea laptelui. In: Intellectus, 2023, nr. 2, pp. 155-161. ISSN 1810-7079. DOI: https://doi.org/10.56329/1810-7087.23.2.17
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2023 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Optimizarea parametrilor tehnologici ai instalaţiei ecologice pentru răcirea laptelui

Optimisation of the Technological Parameters of the Ecological Milk Cooling Plant

DOI:https://doi.org/10.56329/1810-7087.23.2.17
CZU: 621.56:637.133.1

Pag. 155-161

Ursatii Nicolai
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2024


Rezumat

The aim of this paper is to optimize the technological parameters of the ecological milk cooling plant with the application of natural cold, which ensures a signifi cant increase in energy effi ciency at collection points in the Republic of Moldova. The proposed plant captures the natural cold and stores it in the insulated cold accumulator without the use of freons, which is then used for cooling milk. In order to achieve the goal, the mathematical model of the intermediate refrigerant cooling process using renewable energy was developed in the paper. Based on the requirements imposed on the technological process as well as the developed mathematical model, it was determined that for cooling the intermediate refrigerant from the initial temperature of +140C to +40C, at the ambient temperature of +20C, 34.25 times more equivalent volume of air is required

Scopul acestei lucrări este optimizarea parametrilor tehnologici ai instalaţiei ecologice pentru răcirea laptelui cu aplicarea frigului natural, care asigură sporirea semnifi cativă a efi cienţei energetice la punctele de colectare din Republica Moldova. Instalaţia propusă captează frigul natural și îl depozitează în acumulatorul de frig termoizolat fără utilizarea freonilor, care ulterior este utilizat la răcirea laptelui. Pentru atingerea scopului, în lucrare a fost dezvoltat modelul matematic al procesului de răcire a agentului frigorifi c intermediar cu utilizarea energiei regenerabile. În baza cerinţelor impuse procesului tehnologic, precum și a modelului matematic dezvoltat, s-a determinat că, pentru răcirea agentului frigorifi c intermediar de la temperatura iniţială de +140C până la +40C, la temperatura mediului ambiant de +20C, este nevoie de un volum echivalent de aer de 34.25 ori mai mare.

Cuvinte-cheie
mathematical model, technological parameters, energy effi ciency, intermediate refrigerant, low electricity consumption,

model matematic, parametri tehnologici, efi cienţă energetică, agent frigorifi c intermediar, consum redus de energie electrică.