Protecţia și valorificarea specialităţilor tradiţionale garantate în Republica Moldova
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
116 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.77 (666)
Коммерческое (торговое) право (1303)
SM ISO690:2012
MOGOL, Natalia. Protecţia și valorificarea specialităţilor tradiţionale garantate în Republica Moldova . In: Intellectus, 2023, nr. 2, pp. 17-25. ISSN 1810-7079. DOI: https://doi.org/10.56329/1810-7087.23.2.02
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2023 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Protecţia și valorificarea specialităţilor tradiţionale garantate în Republica Moldova

Protection and Valorization of Traditional Specialties Guaranteed in the Republic of Moldova

DOI:https://doi.org/10.56329/1810-7087.23.2.02
CZU: 347.77

Pag. 17-25

Mogol Natalia
 
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
 
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2024


Rezumat

At the end of July 2023, fi ve traditional specialities guaranteed (”Plăcinta miresei”, ”Ghiţman”, ”Rasol de șuvai”, ”Plachie de pește” and ”Borș cu burecheţi”) were registered in the Republic of Moldova. This event has generated a wave of interest in what constitutes a traditional speciality, how protection is obtained and what is the legal status of traditional specialities guaranteed. In order to elucidate these aspects, the following study is presented. In this study an overview of the main legal provisions regarding the protection of TSG in the Republic of Moldova is provided. Further, the diff erences between the legal framework of the European Union and that of the Republic of Moldova, as well as the experiences of the European Union and of the Republic of Moldova in valorizing TSG are presented.

La fi nele lunii iulie 2023, cinci specialităţi tradiţionale garantate („Plăcinta miresei”, „Ghiţman”, „Rasol de șuvai”, „Plachie de pește” și „Borș cu burecheţi”) au fost înregistrate în Republica Moldova. Această noutate a generat un val de interes faţă de ceea ce reprezintă o specialitate tradiţională, cum este obţinută protecţia și care este statutul juridic al specialităţilor tradiţionale garantate. Întru elucidarea acestor aspecte, se prezintă următorul studiu, în care este oferită o privire de ansamblu asupra principalelor prevederi legale referitor la protecţia STG în Republica Moldova, diferenţelor dintre cadrul legal al Uniunii Europene și cel al Republicii Moldova, precum și asupra experienţelor Uniunii Europene și Republicii Moldova în valorifi carea STG.

Cuvinte-cheie
traditional specialities guaranteed, quality schemes, intellectual property rights,

specialităţi tradiţionale garantate, sisteme de calitate, drepturi de proprietate intelectuală