Avantajele și limitările folosirii metodei bibliometrice în analiza tezelor de doctorat
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
91 6
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-05 12:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
002.2(478)(083.41):004:378.046.4 (1)
Документация. Научно-техническая информация (НТИ). Печать в целом. Авторство (67)
Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных (4233)
Высшее образование. Университеты. Академическое обучение (2599)
SM ISO690:2012
DONICI, Valentina. Avantajele și limitările folosirii metodei bibliometrice în analiza tezelor de doctorat. In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”, 2023, nr. 2(17), pp. 99-116. ISSN 2345-1858. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10438953
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Numărul 2(17) / 2023 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890

Avantajele și limitările folosirii metodei bibliometrice în analiza tezelor de doctorat

DPAdvantages and limitations of using the bibliometric method in the analysis of PhD theses

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.10438953
CZU: 002.2(478)(083.41):004:378.046.4

Pag. 99-116

Donici Valentina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 1 ianuarie 2024


Rezumat

Bibliometric analysis is an important working tool through which the quantitative indicators of scientific works are established. Bibliometrics aims to measure and quantify scientific works by means of mathematical calculation methods and the generation of statistical data. Scientific works include PhD theses, which are classified according to specific parameters and indicators. Our research was based on the analysis of the specialized literature of authors from different countries who approached the bibliometric analysis for the study of PhD theses and the establishment of various peculiarities of this process. At the same time, after the analysis of the specialized literature, we tried to implement the bibliometric method for the research of some aspects of the PhD theses from the Republic of Moldova. Despite all the limitations of using bibliometric analysis in the research of PhD theses, we consider it to be a useful tool for establishing and drawing conclusions regarding the particularities and trends of the process of supporting PhD theses.

Analiza bibliometrică este un instrument important de lucru prin intermediul căreia sunt stabiliți indicatorii cantitativi ale lucrărilor științifice. Bibliometria are drept scop măsurarea și cuantificarea lucrărilor științifice prin intermediul metodelor matematice de calcul și generarea unor date statistice. Printre lucrările științifice se numără tezele de doctorat, care se clasifică după parametri și indicatori specifici. Cercetarea noastră s-a bazat pe analiza literaturii de specialitate a autorilor din diferite țări care au abordat analiza bibliometrică pentru studiul tezelor de doctorat și stabilirea diferitor particularități ale acestui proces.Totodată, după analiza literaturii de specialitate, am încercat să punem în aplicare metoda bibliometrică pentru cercetarea unor aspecte ale tezelor de doctorat din Republica Moldova. Cu toate limitele utilizării analizei bibliometrice în cercetarea tezelor de doctorat, considerăm că aceasta reprezintă un instrument util pentru stabilirea și trasarea concluziilor cu privire la particularități și tendințele procesului de susținere a tezelor de doctorat.

Cuvinte-cheie
bibliometrics, databases, bibliometric indicators, PhD theses, scientific publications,

bibliometrie, baze de date, indicatori bibliometrici, teză de doctorat, publicaţii ştiinţifice