Infinitul – de la Parmenide la pariul lui Pascal
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
84 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
113/119 (4)
Метафизика (119)
SM ISO690:2012
SIRBU, Ana. Infinitul – de la Parmenide la pariul lui Pascal. In: Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM)., Ed. Ediţia a 3-a, 27-28 octombrie 2023, Chişinău. Chişinău: CEP UPSC, 2023, Ediția a 3-a, pp. 428-431. ISBN 978-9975-46-813-8. DOI: https://doi.org/10.46727/c.steam-2023.p428-431
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 3-a, 2023
Conferința "Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)."
Ediţia a 3-a, Chişinău, Moldova, 27-28 octombrie 2023

Infinitul – de la Parmenide la pariul lui Pascal

DOI:https://doi.org/10.46727/c.steam-2023.p428-431
CZU: 113/119

Pag. 428-431

Sirbu Ana
 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
 
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2023


Rezumat

În prezenta lucrare se examinează o analiză cu aspect cuprinzător al celui mai mare subiect posibil în realitatea multidimensională – infinitul – reflectând o studiere a conceptului pentru care mulți șiau pierdut libertatea sau chiar viața. Vom aborda acest fenomen prin prisma filosofilor, matematicienilor, fizicienilor, teologilor, cosmologilor, încercând să pătrundem în taina acestei noțiuni ce ne amenință logica.

This paper examines a comprehensive analysis of the largest possible subject in multidimensional reality – the infinite – reflecting a study of the concept for which many have lost their freedom or even their lives. We will approach this phenomenon through the prism of philosophers, mathematicians, physicists, theologians, cosmologists, trying to penetrate the mystery of this notion that threatens our logic.

Cuvinte-cheie
infinit, transcendență, Dumnezeu, simbol, timp, spaţiu,

infinity, transcendence, God, symbol, time, space