Paradigma lexicală și seria sinonimică în terminologia medicală
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
177 3
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-19 11:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81`373.421`276.6:61 (1)
Языкознание и языки. Лингвистика (5174)
Mедицинские науки (11454)
SM ISO690:2012
COSTIN, Viorica. Paradigma lexicală și seria sinonimică în terminologia medicală. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice), 2023, nr. 4(174), pp. 105-109. ISSN 1811-2668. DOI: https://doi.org/10.59295/sum4(174)2023_12
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 4(174) / 2023 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Paradigma lexicală și seria sinonimică în terminologia medicală

The lexical paradigm and synonymous series in medical terminology

DOI:https://doi.org/10.59295/sum4(174)2023_12
CZU: 81`373.421`276.6:61

Pag. 105-109

Costin Viorica
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 14 noiembrie 2023


Rezumat

Gradualitatea și incluziunea, principalele caracteristici ale sistemului lexical, stau la baza formării paradigmelor sinonimice, tematice, lexico-semantice etc. Stabilirea relațiilor pragmatice are caracter subiectiv și se axează pe capacitățile de selectare și de substituție. Scopul lucrării noastre este de a releva rolul seriilor sinonimice în structurarea dimensiunii semantice a limbii, prin exteriorizarea organică a aspectelor semantice de similitudine, la nivel de lexeme în terminologia medicală. O atenţie aparte o alocăm diferenței dintre grupul lexico-semantic și seria sinonimică, caracterizată prin atestarea unui grad de generalizare la nivel de componente integrative și de componente diferențiale. Semul-nucleu din grupul lexicosemantic deține un grad de complexitate și de abstractizare mai redus în comparație cu dominanta seriei sinonimice

Gradualness and inclusiveness, the main features of the lexical system, underlie the formation of synonymous, thematic, lexical-semantic paradigms etc. The establishment of pragmatic relations is subjective and is focused on the capacities of selection and substitutions. The purpose of our paper is to reveal the role of synonymous series in structuring the language semantic dimension through the organic exteriorization of the semantic aspects of similarity at the level of lexemes in medical terminology. We also pay special attention to the difference between the lexical-semantic group and the synonymous series, which consists in the presence of the degree of the integrative and differential components generalization. The core seme in the lexical-semantic group has a lower level of complexity and abstraction compared to the dominant synonymous serie

Cuvinte-cheie
paradigmă lexicală, serie sinonimică, SEM, componente integrative, componente diferențiale,

lexical paradigm, synonymous series, seme, integrative components, differential components