The assessment of the nutrient content in the plants of the hybrid Sorghum bicolor x Sorghum sudanense harvested in different development stages
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
161 7
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-21 18:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.2:595.7 (2)
Кормовые травы. Луговые травы (71)
Articulata (Членистые) (364)
SM ISO690:2012
ŢIŢEI, Victor, COSHMAN, Sergiu, CÎRLIG, Natalia, COŞMAN, Valentina, GUŢU, Ana, MOCANU, Natalia, COZARI, Sergiu, TELEUŢĂ, Alexandru, GARŞTEA, Nina. The assessment of the nutrient content in the plants of the hybrid Sorghum bicolor x Sorghum sudanense harvested in different development stages. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2023, nr. 1(15), pp. 27-33. ISSN 2537-6284. DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v15i1.27-33
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(15) / 2023 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

The assessment of the nutrient content in the plants of the hybrid Sorghum bicolor x Sorghum sudanense harvested in different development stages

Evaluarea conținutului de nutrienți în plantele hibridului Sorghum bicolor x Sorghum sudanense recoltat în diferite perioade de vegetație

DOI:https://doi.org/10.36120/2587-3644.v15i1.27-33
CZU: 633.2:595.7

Pag. 27-33

Ţiţei Victor1, Coshman Sergiu2, Cîrlig Natalia3, Coşman Valentina2, Guţu Ana3, Mocanu Natalia3, Cozari Sergiu3, Teleuţă Alexandru3, Garştea Nina3
 
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
3 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 1 noiembrie 2023


Rezumat

The article presents the results of the research aimed at evaluating the nutrient content in the leaves, stems and panicles of the hybrid sorghum x Sudan grass "ȘAȘM-4" plants harvested in different development stages. It has been determined that the leaves have a higher content of crude protein, crude fat, carotene, ash, calcium and phosphorus; the stems have a high content of crude cellulose, nitrogen-free extract and sugar; while the panicles are rich in starch, with high energy value. During the growing season, in all component parts, the content of dry matter increases, the concentration of proteins decreases and the content of cellulose and nitrogen-free extract essentially increases.

În articol sunt prezentate rezultatele cercetărilor care au avut ca scop evaluarea  conținutului de nutrienți în  frunze, tulpini și panicule a plantelor hibridului sorg x iarba de sudan „ȘAȘM-4” recoltat în diferite faze de dezvoltare. S-a stabilit că frunzele au un conținut mai înalt de proteină brută, grăsimi brute, carotenă, cenușă și calciu și fosfor, tulpinile au un conținut ridicat de celuloză brută, substanțe extractive neazotate și zaharuri, paniculul este bogat în  amidon cu o valoare energetică înaltă. Pe parcursul vegetației în toate părțile componente sporește conținutul de substanțe uscate, se diminuează concentrația de substanțe proteice și crește esențial conținutul de celuloză și substanțe extractive neazotate.

Cuvinte-cheie
sorghum x Sudan grass hybrid ‘SAȘM 4’, Nutrients, Leaf, stem, panicle,

hibridul sorg x iarba de Sudan SAȘM-4, Nutrienţi, frunză, tulpină, panicul