Analiza empirică a rețelelor serie-paralel versus paralel-serie cu metoda monte carlo pentru distribuția exponențială a elementelor rețelelor
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
25 0
SM ISO690:2012
ANDRIEVSCHI-BAGRIN, Veronica. Analiza empirică a rețelelor serie-paralel versus paralel-serie cu metoda monte carlo pentru distribuția exponențială a elementelor rețelelor. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, 5-7 aprilie 2023, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica-UTM, 2023, Vol.1, pp. 222-227. ISBN 978-9975-45-828-3..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2023
Conferința "Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor"
Chișinău, Moldova, 5-7 aprilie 2023

Analiza empirică a rețelelor serie-paralel versus paralel-serie cu metoda monte carlo pentru distribuția exponențială a elementelor rețelelor


Pag. 222-227

Andrievschi-Bagrin Veronica
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 22 septembrie 2023


Rezumat

Lucrarea dată prezintă o analiză empirică a fiabilității a două tipuri de rețele, din punct de vedere arhitectural, Serie-Paralel și Paralel-Serie. Rețelele date au același număr prestabilit de elemente pentru fiecare exemplu studiat și numărul de subrețele este egal pentru ambele modele, unica diferență fiind arhitectura de conectare. Analiza analitică a fost efectuată anterior, pentru care s-au dedus formule, s-au construit grafice și s-a făcut comparația lor. Urmează aceste rezultate să fie validate prin metoda Monte Carlo, ceea ce este descris și analizat în continuare. Așa cum unitățile rețelelor au durata vieții exprimate prin variabile aliatoare independente identic distribuite, va fi aleasă distribuția exponențială pentru care se vor valida datele analitice și se vor scrie concluzii. Pentru simularea Monte Carlo a fost dezvoltat un produs program în limbajul de programare Python și librăriile acestuia. Toate datele rezultate simulării sunt prezentate în tabele și funcțiile vizualizate cu ajutorul graficelor. Produsul program realizat are capacitatea de a fi extins pentru diferite distribuții și desigur pentru diferite arhitecturi de rețele ce va da posibilitatea de a analiza o gamă largă de modele dinamice mai complexe.

Cuvinte-cheie
distribuții, funcție de distribuție cumulativă, funcție de supraviețuire