К вопросу развития науки и высшего образования Республики Молдова в условиях евроинтеграции
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
214 6
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-25 21:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[378.1+001.89](478) (1)
Высшее образование. Университеты. Академическое обучение (2678)
Общая методология. Научные и технические методы исследований, изучения, поисков и дискуссий. Научный анализ и синтез (1159)
SM ISO690:2012
ЛЕВИТСКАЯ, Алла, ЯНИОГЛО, Надежда. К вопросу развития науки и высшего образования Республики Молдова в условиях евроинтеграции. In: Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației, Ed. Volumul X, 7 iunie 2023, Cahul. Cahul: Tipografia „CentroGrafic” SRL, 2023, Vol.10, Partea I, pp. 383-389. ISSN 2587-3571.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I, 2023
Conferința "Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației"
Volumul X, Cahul, Moldova, 7 iunie 2023

К вопросу развития науки и высшего образования Республики Молдова в условиях евроинтеграции

In quest of the development of science and higher education in the Republic of Moldova in the conditions of european integration

CZU: [378.1+001.89](478)

Pag. 383-389

Левитская Алла, Яниогло Надежда
 
Комратский государственный университет
 
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2023


Rezumat

Analiza studiilor și publicațiilor recente, în ciuda cercetărilor științifice existente, problemele de asigurare a calității învățământului superior nu își pierd din relevanță și necesită studii suplimentare. Scopul acestui studiu este de a evalua critic sistemul de asigurare a calității învățământului superior din Republica Moldova în contextul procesului de integrare europeană. Obiectivele acestui studiu: analiza situației actuale a sistemului de învățământ superior din Republica Moldova; analiza comparativă a asigurării calității învățământului superior în Moldova și țările UE. Rezultatele acestui studiu pot fi utilizate de către părțile interesate pentru a promova dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de asigurare a calității pentru învățământul superior și cercetare în contextul integrării europene a țării, precum și pentru formarea strategiilor de asigurare a calității în universitățile din Republica Moldova.

The analysis of recent studies and publications despite the existing scientific research, the issues of quality assurance of higher education do not lose their relevance and require further study.The purpose of this study is to critically assess the quality assurance system of higher education in the Republic of Moldova in the context of European integration process. The objectives of this study: analysis of the current state of the higher education system in the Republic of Moldova; comparative analysis of quality assurance of higher education in Moldova and EU countries. The results of this study can be used by stakeholders to promote the development and improvement of the quality assurance system for higher education and research in the context of the country's European integration, as well as for the formation of quality assurance strategies in the universities of the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
studii superioare, calitatea învățământului superior, calitatea cercetării, asigurarea calităţii, evaluarea calităţii educaţiei, Integrarea europeană,

higher education, quality of higher education, research quality, quality assurance, assessment of the quality of education, European integration

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="К вопросу развития науки и высшего образования Республики Молдова в условиях евроинтеграции">
<meta name="citation_author" content="Левитская Алла">
<meta name="citation_author" content="Яниогло Надежда">
<meta name="citation_publication_date" content="2023">
<meta name="citation_collection_title" content="Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației">
<meta name="citation_volume" content="Vol.10, Partea I">
<meta name="citation_firstpage" content="383">
<meta name="citation_lastpage" content="389">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/383-389_7.pdf">