Granulom eozinofil la oase, particularităţi de diagnostic şi tratament
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
680 26
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-08 20:10
SM ISO690:2012
MARIN, Ion; BACIU, Ion; VUCOLOV, Vera. Granulom eozinofil la oase, particularităţi de diagnostic şi tratament. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 4(13), pp. 176-178. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Granulom eozinofil la oase, particularităţi de diagnostic şi tratament

Pag. 176-178

Marin Ion, Baciu Ion, Vucolov Vera
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 2 decembrie 2013


Rezumat

Eosinophilic granuloma in bones, diagnostic and treatment peculiarities The work reflects the treatment of 6 patients affected with eosinophilic granuloma (monostotic – 4, polyostotic - 2). Five of them being treated surgically and 1 – surgically and radiotherapy in cranial bones.

În lucrare sunt prezentate rezultatele tratamentului a 6 pacienţi afectaţi de granulom eozinofil la oase: monostic la 4, poliostic la 2; 5 din ei trataţi chirurgical, iar 1 – chirurgical plus radioterapie la oasele bazei craniene.