Utilizarea metodelor și tehnicilor interactive în cadrul lecțiilor de geografie
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
204 6
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-15 20:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
91(072) (4)
География. Географические исследования земли и отдельных стран. Путешествия. Региональная география (444)
SM ISO690:2012
CAZACU, Anastasia. Utilizarea metodelor și tehnicilor interactive în cadrul lecțiilor de geografie. In: Interuniversitaria, Ed. 19, 4 mai 2023, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, 2023, Ediția 19, Vol.3, pp. 32-38. ISBN 978-9975-50-303-7..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.3, 2023
Conferința "Interuniversitaria"
19, Bălți, Moldova, 4 mai 2023

Utilizarea metodelor și tehnicilor interactive în cadrul lecțiilor de geografie

CZU: 91(072)

Pag. 32-38

Cazacu Anastasia
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 
 
Disponibil în IBN: 22 august 2023


Rezumat

This article presents the ways of using interactive methods and techniques in geography lessons, based on the study of specialized scientific works. The implementation of interactive methods in geography lessons are very effective because they emphasize cooperative learning, and students are not only a receiver of information, but also an active participant in education.

Cuvinte-cheie
interactive methods, interactive techniques, the thinking hat method, Didactic game, the table is incomplete, the swot analysis, Venn Diagram