Tehnici noi de interpretare în Faux-bourdon pentru nai solo de Daan Manneke
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
157 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-08 10:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[780.8:780.641.6]:781.68 (2)
Музыка (1814)
SM ISO690:2012
MALCOCI, Ion. Tehnici noi de interpretare în Faux-bourdon pentru nai solo de Daan Manneke. In: CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare, Ed. 1, 9 decembrie 2022, Chişinău. Chişinău: 2023, pp. 67-73. ISBN 979-0-3481-0105-7. DOI: https://doi.org/10.55383/ca.09
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare 2023
Conferința "Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare"
1, Chişinău, Moldova, 9 decembrie 2022

Tehnici noi de interpretare în Faux-bourdon pentru nai solo de Daan Manneke

New techniques of interpretation in faux-bourdon 68 for pan flute solo by Daan Manneke

DOI:https://doi.org/10.55383/ca.09
CZU: [780.8:780.641.6]:781.68

Pag. 67-73

Malcoci Ion
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 26 iunie 2023


Rezumat

Articolul se referă la piesa pentru nai solo mai puțin cunoscută la noi, a compozitorului olandez Daan Manneke, scrisă în anul 1997, în perioada când acest instrument se bucura de o mare popularitate în țările Occidentale. Autorul prezintă o analiză interpretativă a acestei creații, din perspectiva utilizării unor tehnici noi, inovative pentru arta naiului românesc contemporan, ce reprezintă date despre istoria apariției acestei creații în contextul cultural și muzical european, ca exemplu: diverse tratări interpretative ca, interpretarea la nai a două voci concomitent și a unor noi efecte muzicale, în varianta interpretativă a naistului olandez Matthijs Koene ș.a. Apariția unei creații pentru nai nu este întâmplătoare în această țară, întrucât naiul a devenit un instrument foarte îndrăgit în Olanda, în prezent la Conservatorul din Amsterdam activând o clasă de nai. De asemenea, și creația lui Daan Manneke se deosebește prin faptul că artistul abordează un șir întreg de instrumente tradiționale.

This article refers to the piece for solo pan flute less known to us, by the Dutch composer Daan Manneke, written in 1997, when this instrument was enjoying great popularity in Western countries. The author presents an interpretative analysis of this work, from the perspective of the use of new, innovative techniques for the art of the contemporary Romanian nai(pan flute), which represents data on the history of the appearance of this work in the European cultural and musical context, as an example: various interpretative treatments such as the interpretation of two voices simultaneously on the nai and new musical effects, in the interpretative version of the Dutch pan flute player Matthijs Koene, etc. The appearance of a creation for the pan flute is not accidental in this country, as the pan flute has become a much-loved instrument in the Netherlands, with a pan flute class currently operating at the Amsterdam Conservatory. Daan Manneke's creation is also distinguished by the fact that the artist tackles a whole range of traditional instruments.

Cuvinte-cheie
artă de interpretare, nai, Faux-Bourdon, Daan Manneke, tehnici inovative,

performance art, Pan flute, Faux-Bourdon, Daan Manneke, innovative techniques

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Malcoci, I.</dc:creator>
<dc:date>2023</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Articolul se referă la piesa pentru nai solo mai puțin cunoscută la noi, a compozitorului olandez Daan Manneke, scrisă &icirc;n anul 1997, &icirc;n perioada c&acirc;nd acest instrument se bucura de o mare popularitate &icirc;n țările Occidentale. Autorul prezintă o analiză interpretativă a acestei creații, din perspectiva utilizării unor tehnici noi, inovative pentru arta naiului rom&acirc;nesc contemporan, ce reprezintă date despre istoria apariției acestei creații &icirc;n contextul cultural și muzical european, ca exemplu: diverse tratări interpretative ca, interpretarea la nai a două voci concomitent și a unor noi efecte muzicale, &icirc;n varianta interpretativă a naistului olandez Matthijs Koene ș.a. Apariția unei creații pentru nai nu este &icirc;nt&acirc;mplătoare &icirc;n această țară, &icirc;ntruc&acirc;t naiul a devenit un instrument foarte &icirc;ndrăgit &icirc;n Olanda, &icirc;n prezent la Conservatorul din Amsterdam activ&acirc;nd o clasă de nai. De asemenea, și creația lui Daan Manneke se deosebește prin faptul că artistul abordează un șir &icirc;ntreg de instrumente tradiționale.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>This article refers to the piece for solo pan flute less known to us, by the Dutch composer Daan Manneke, written in 1997, when this instrument was enjoying great popularity in Western countries. The author presents an interpretative analysis of this work, from the perspective of the use of new, innovative techniques for the art of the contemporary Romanian nai(pan flute), which represents data on the history of the appearance of this work in the European cultural and musical context, as an example: various interpretative treatments such as the interpretation of two voices simultaneously on the nai and new musical effects, in the interpretative version of the Dutch pan flute player Matthijs Koene, etc. The appearance of a creation for the pan flute is not accidental in this country, as the pan flute has become a much-loved instrument in the Netherlands, with a pan flute class currently operating at the Amsterdam Conservatory. Daan Manneke&#39;s creation is also distinguished by the fact that the artist tackles a whole range of traditional instruments.</p></dc:description>
<dc:source>CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare () 67-73</dc:source>
<dc:subject>artă de interpretare</dc:subject>
<dc:subject>nai</dc:subject>
<dc:subject>Faux-Bourdon</dc:subject>
<dc:subject>Daan Manneke</dc:subject>
<dc:subject>tehnici inovative</dc:subject>
<dc:subject>performance art</dc:subject>
<dc:subject>Pan flute</dc:subject>
<dc:subject>Faux-Bourdon</dc:subject>
<dc:subject>Daan Manneke</dc:subject>
<dc:subject>innovative techniques</dc:subject>
<dc:title>Tehnici noi de interpretare &icirc;n Faux-bourdon pentru nai solo de Daan Manneke</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>