Concertul pentru voce și orchestră de Oleg Negruța: recomandări pentru studiu și interpretare
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
223 4
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-09 13:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[785.6:784.087.61]:781.68 (1)
Инструментальная музыка (274)
Вокальная музыка. Пение (289)
SM ISO690:2012
COSCIUG (COSTIUC), Tatiana. Concertul pentru voce și orchestră de Oleg Negruța: recomandări pentru studiu și interpretare. In: CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare, Ed. 1, 9 decembrie 2022, Chişinău. Chişinău: 2023, pp. 60-67. ISBN 979-0-3481-0105-7. DOI: https://doi.org/10.55383/ca.08
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare 2023
Conferința "Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare"
1, Chişinău, Moldova, 9 decembrie 2022

Concertul pentru voce și orchestră de Oleg Negruța: recomandări pentru studiu și interpretare

Concerto for voice and orchestra by Oleg Negruta: recommendations for study and interpretation

DOI:https://doi.org/10.55383/ca.08
CZU: [785.6:784.087.61]:781.68

Pag. 60-67

Cosciug (Costiuc) Tatiana
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Teze de doctorat:
 
Disponibil în IBN: 26 iunie 2023


Rezumat

Concertul pentru voce și orchestră de Oleg Negruța, prima creație de acest gen din istoria muzicii moldovenești, este alcătuit din două părți. Partea întâi, scrisă în tonalitatea f-moll, în tempoul Andante, este o „istorie” tristă, descrisă în culori sumbre, cu nuanțe melancolice. Partea a doua – un vals lejer, care, prin tonalitatea sa majoră (B-dur, Andantino), are menirea de a lumina atmosfera creată de muzica părții întâi. Partida vocală a Concertului este lipsită de text literar, fiind o vocaliză expresivă, însă acest lucru nu este un obstacol pentru a distinge caracterul liric și conținutul ideatic al creației. Deși, din postura de ascultător, orice concert al compozitorului Oleg Negruţa este uşor perceptibil, pentru cea de interpret fiecare dintre ele ascunde destul de multe provocări și dificultăţi, Concertul pentru voce și orchestră fiind un exemplu elocvent în acest sens.

The Concerto for voice and orchestra by Oleg Negruta, the first creation of this kind in the history of Moldovan music, consists of two movements. The first movement, written in the f moll tone, in the Andante tempo, is a sad „story”, described in gloomy colors, with melancholic nuances. The second movement a light waltz, which, through its major key (B dur, Andantino) is meant to illuminate the atmosphere created by the music of the first movement. The vocal part of the Concerto lacks a literary text, being an expressive vocalization, but this is not an obstacle to distinguish the lyrical character and the ideational content of the creation. Although, from the position of a listener, any concerto of the composer Oleg Negruюa is easily perceptible, for that of a performer each of them hides quite a lot of challenges and difficulties, the Concerto for voice and orchestra being an eloquent example in this sense.

Cuvinte-cheie
Oleg Negruţa, concert pentru voce și orchestră, partidă vocală,

Oleg Negruta, concerto for voice and orchestra, vocal part

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Cosciug (Costiuc), T.S.</creatorName>
<affiliation>Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Concertul pentru voce și orchestră de Oleg Negruța: recomandări pentru studiu și interpretare</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2023</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>979-0-3481-0105-7</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>Oleg Negruţa</subject>
<subject>concert pentru voce și orchestră</subject>
<subject>partidă vocală</subject>
<subject>Oleg Negruta</subject>
<subject>concerto for voice and orchestra</subject>
<subject>vocal part</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>[785.6:784.087.61]:781.68</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2023</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Concertul pentru voce și orchestră de Oleg Negruța, prima creație de acest gen din istoria muzicii moldovenești, este alcătuit din două părți. Partea &icirc;nt&acirc;i, scrisă &icirc;n tonalitatea f-moll, &icirc;n tempoul Andante, este o &bdquo;istorie&rdquo; tristă, descrisă &icirc;n culori sumbre, cu nuanțe melancolice. Partea a doua &ndash; un vals lejer, care, prin tonalitatea sa majoră (B-dur, Andantino), are menirea de a lumina atmosfera creată de muzica părții &icirc;nt&acirc;i. Partida vocală a Concertului este lipsită de text literar, fiind o vocaliză expresivă, &icirc;nsă acest lucru nu este un obstacol pentru a distinge caracterul liric și conținutul ideatic al creației. Deși, din postura de ascultător, orice concert al compozitorului Oleg Negruţa este uşor perceptibil, pentru cea de interpret fiecare dintre ele ascunde destul de multe provocări și dificultăţi, Concertul pentru voce și orchestră fiind un exemplu elocvent &icirc;n acest sens.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The Concerto for voice and orchestra by Oleg Negruta, the first creation of this kind in the history of Moldovan music, consists of two movements. The first movement, written in the f moll tone, in the Andante tempo, is a sad &bdquo;story&rdquo;, described in gloomy colors, with melancholic nuances. The second movement a light waltz, which, through its major key (B dur, Andantino) is meant to illuminate the atmosphere created by the music of the first movement. The vocal part of the Concerto lacks a literary text, being an expressive vocalization, but this is not an obstacle to distinguish the lyrical character and the ideational content of the creation. Although, from the position of a listener, any concerto of the composer Oleg Negruюa is easily perceptible, for that of a performer each of them hides quite a lot of challenges and difficulties, the Concerto for voice and orchestra being an eloquent example in this sense.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>