Modalități de aranjament a pieselor folclorice instrumentale pentru voce, cor de bărbați și orchestră de muzică populară
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
131 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-08-02 16:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
785.16(=135.2):781.63 (1)
Инструментальная музыка (274)
SM ISO690:2012
AMIHALACHIOAIE, Mihai. Modalități de aranjament a pieselor folclorice instrumentale pentru voce, cor de bărbați și orchestră de muzică populară. In: CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare, Ed. 1, 9 decembrie 2022, Chişinău. Chişinău: 2023, pp. 54-60. ISBN 979-0-3481-0105-7. DOI: https://doi.org/10.55383/ca.07
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare 2023
Conferința "Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare"
1, Chişinău, Moldova, 9 decembrie 2022

Modalități de aranjament a pieselor folclorice instrumentale pentru voce, cor de bărbați și orchestră de muzică populară

Ways of arrangement of folkloric instrumental pieces for voice, men’s choir and folk music orchestra

DOI:https://doi.org/10.55383/ca.07
CZU: 785.16(=135.2):781.63

Pag. 54-60

Amihalachioaie Mihai
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 26 iunie 2023


Rezumat

Una dintre ideile de bază în acest discurs este metoda experimentului în procesul de realizare a unui aranjament. Autorul își propune să argumenteze necesitatea dezvoltării cunoașterii unor modalități de aranjament a materialului muzical folcloric într-o variantă modernă, aplicate unei partituri orchestrale în contextul modernizării artei muzicale autohtone prin prisma experienței proprii de practician. Mai ales în piesele vocale, dar și instrumentale, autorul vine cu unele trăsături de aranjament mai noi în procesul de dezvoltare a materialului sonor. Una din trăsăturile esențiale ale acestui experiment este utilizarea corului de bărbați pe parcursul dezvoltării materialului muzical folcloric în piesele vocale, instrumentale sau orchestrale, introducerea unor intervenții de fanfară în partitura orchestrei de muzică populară, ce duc la o dezvoltare și mai amplă a materialului muzical.

One of the basic ideas in this discourse is experimentation in the arrangement process. The author aims to argue the need of developing the knowledge of some ways of arranging folk music material in a modern version, applied to an orchestral score in the context of the local musical art modernization through the prism of his own experience as a practitioner. Especially in vocal pieces, but also instrumental ones, the author comes up with some newer arrangement features in the process of developing the sound material. One of the essential features of this experiment is the use of the male choir during the development of the folk music material in the vocal, instrumental or orchestral pieces, the introduction of brass band interventions in the folk music orchestra score, which lead to an even wider development of the musical material.

Cuvinte-cheie
muzică populară orchestrală, aranjament, modalități noi, experimente, dezvoltare, piese vocale folclorice,

orchestral folk music, arrangement, new ways, Experiments, development, folk vocal pieces