Avantaje și dezavantaje ale utilizării instrumentelor electronice în procedura civilă de executare silită
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
196 6
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-19 10:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.952:004 (4)
Гражданское процессуальное право. Судоустройство (953)
Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных (4244)
SM ISO690:2012
CĂPĂȚÎNĂ, Mihaela. Avantaje și dezavantaje ale utilizării instrumentelor electronice în procedura civilă de executare silită. In: State, security and human rights: in digital era, 8-9 decembrie 2022, Chişinău. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2023, Vol.2, pp. 90-98. ISBN 978-9975-62-531-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
State, security and human rights
Vol.2, 2023
Conferința "Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală"
Chişinău, Moldova, 8-9 decembrie 2022

Avantaje și dezavantaje ale utilizării instrumentelor electronice în procedura civilă de executare silită

Advantages and disadvantages of using electronic tools in civil enforcement proceedings

CZU: 347.952:004

Pag. 90-98

Căpățînă Mihaela
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 22 iunie 2023


Rezumat

The information society by some authors is a natural consequence of human evolution and is a reality in which we live now. The article describes the advantages and disadvantages of using electronic tools in civil enforcement procedures. Electronic services represent a more efficient, safer and cheaper alternative that allows state structures to be closer to citizens. Within this interactive process new possibilities appear, but also new responsibilities, which we will describe and analyze in this article.

Cuvinte-cheie
society development, Information Society, knowledge, society values, e-justice, electronic legal process, e-File, electronic auction, enforceable title in electronic format, fair trial, access to court etc