Aspecte inovative în arta de interpretare la contrabasul de jazz în secolul XX
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
183 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-10 20:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
785.161:681.81.016 (1)
Инструментальная музыка (274)
Точная механика (79)
SM ISO690:2012
SOCICAN, Igor. Aspecte inovative în arta de interpretare la contrabasul de jazz în secolul XX. In: Intertext , 2022, nr. 2(60), pp. 125-130. ISSN 1857-3711. DOI: https://doi.org/10.54481/intertext.2022.2.13
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intertext
Numărul 2(60) / 2022 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750

Aspecte inovative în arta de interpretare la contrabasul de jazz în secolul XX

Innovative Aspects in the Art of Playing the Double Bass of Jazz in the 20th Century

DOI:https://doi.org/10.54481/intertext.2022.2.13
CZU: 785.161:681.81.016

Pag. 125-130

Socican Igor
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2023


Rezumat

Articolul este dedicat dezvoltării artei de interpretare la contrabas în domeniul jazzului pe parcursul secolului XX, fiind realizat în baza analizei interpretative a unor înregistrări istorice ale unor mari nume de contrabasiști ai muzicii de jazz: Walter Page, John Kirby, Jimmie Lunceford, Jimmie Blanton, Oscar Pettiford Ray Brown, Charles Mingus, Red Mitchell ș.a. . Au fost trecute în revistă influența tehnogiilor noi asupra răspândirii genurilor muzicale în sec.XX. La fel au fost abordate aspectele dezvoltării procedeelor interpretative în muzica jazzului la contrabas și anume stabilirea unor standarde de intrpretare corespunzătore perioadei jazzului clasic. Se examinează dezvoltare, implimentarea și întremarea funcției de time keeper, ghid metric și armonic peste structura piesei interpretate în bebop pe parcursul anilor 1940 – 1950. Extinderea și utilizarea frecventă a tehnicii pizzicato și utilizarea diapazonului deplin al contrabasului. Interpretate liniilor basului în contrapunct melodic și ritmic față de celelalte linii melodice, dezvoltând o manieră de acompaniere distinctă, care a devenit parte integrantă a tradiției jazzistice. Plasând cercetarea în contexte evolutive cultural-istorice, autorul scoate în evidență cele mai importante inovații aduse de aceștia, în cadrul formațiilor din diferite perioade și stiluri ale jazzului, de la jazzul clasic la bebop și perioada contemporană.

The article is dedicated to the development of the art of jazz double bass playing during the twentieth century, being based on the interpretive analysis of historical recordings of some great names of jazz bassists: Walter Page, John Kirby, Jimmie Lunceford, Jimmie Blanton, Oscar Pettiford Ray Brown, Charles Mingus, Red Mitchell etc.. The influence of new technologies on the spread of musical genres in the twentieth century has been reviewed. The aspects of the development of interpretive procedures in jazz bass music were also approached, namely the establishment of classical performance standards for the jazz period. It examines the development, implementation, and completion of the function of the timekeeper, metric and harmonic guide over the structure of the piece performed in bebop from 1940 to 1950. Frequent use of the pizzicato technique and the use of the full double bass tuning fork. Performed on the bass lines in melodic and rhythmic counterpoint to the other melodic lines, developing a distinct accompaniment, which has become an integral part of the jazz tradition. The author highlights the most important innovations brought by them, focusing on evolutionary of cultural and historical contexts, the bands of different periods and styles of jazz, from classical jazz to bebop and contemporary period.

Cuvinte-cheie
contrabas, artă de interpretare, jazz, beebop, inovații de interpretare, istoria contrabasului de jazz,

contrabass, double bass, jazz bass, the jazz bass history, innovative techniques

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Aspecte inovative &icirc;n arta de interpretare la contrabasul de jazz &icirc;n secolul XX">
<meta name="citation_author" content="Socican Igor">
<meta name="citation_publication_date" content="2022/12/29">
<meta name="citation_journal_title" content="Intertext ">
<meta name="citation_volume" content="60">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="125">
<meta name="citation_lastpage" content="130">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/125-130_30.pdf">